Manipulating practices: A critical physiotherapy reader av Barbara Gibson, Karen Synne Groven, David Nicholls og Jennifer Setchell
Open Access

Manipulating practices: A critical physiotherapy reader

Forfatter:

Barbara Gibson, Karen Synne Groven, David Nicholls og Jennifer Setchell (red.)

Forfatter: , , og
Innbinding:
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 384
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202550011
Kategori: Helse- og sosialfag
Filformater: EPUB, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Helse- og sosialfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Manipulating practices: A critical physiotherapy reader

Manipulating practices er den første vitenskapelige antologien som samler kritiske studier innen fysioterapi, og lanseres i en tid der profesjonen er preget av store forandringer. Antologien representerer et samarbeidsprosjekt mellom 20 forskere, hvor majoriteten er medlemmer av Critical Physiotherapy Network (CNP) – et internasjonalt nettverk av forskere og klinikere fra hele verden.

Gjennom å fokusere på varierte tema som utdanning, etikk, evidensbasert praksis, berøring og terapiridning, samt en bred tilnærming som inkluderer funksjonshemming, performance-studier, feminisme, logikk, narrativ teori, ny materialisme og fenomenologi, utforsker antologien nye og annerledes tanker om fysioterapi som fag og profesjon.

Antologiens 16 kapitler er skrevet av forskere fra seks ulike land og gir innsikt i forskningen til noen av de mest radikale forskerne i det internasjonale fysioterapimiljøet.

Til toppen

Forfatter(e)
Karen Synne Groven er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for fysioterapi, og post doc ved Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn. Hun er utdannet fysioterapeut og har pedagogisk videreutdanning innenfor kroppsøving og idrett og innen veiledning. Hennes forskningsinteresser er relatert til fedme og overvekt hos barn, unge og voksne, til forebyggende helsearbeid og livsstilssykdommer og til kronisk smerteproblematikk. I tillegg forsker hun på helsepersonells erfaringer relatert til det å behandle pasienter med kroniske smertetilstander og livsstilssykdommer. Grovens doktorgradsavhandling handler om kvinners livssituasjon etter fedmekirurgi.
Tone Dahl-Michelsen er stipendiat ved Senter for profesjonsstudier på Høgskolen i Oslo. Hun arbeider med doktorgradsprosjektet: Kjønnede kompetanseformer i moderne fysioterapeututdanning.
Kari Nyheim Solbrække er sosiolog (dr.polit) og førsteamanuenis ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo. Her er hun en del av forskergruppen ”Humaniorastudier i helsefag”. Hun arbeider med flere prosjekter omkring betydninger av kjønn i sykdom og helsefaglige profesjoner. En hovedinteresse er menn og maskulinitet i sykepleiefaget. Solbrække har tidligere forsket på moderne arbeidsliv og kjønn og gitt bidrag til lærebøker og fagartikler omkring dette emnet.
Tobba Therkildsen Sudmann er fysioterapeut og førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og sosialvitskap/Senter for omsorgsforskning Vest, Høgskulen på Vestlandet. Hennes forskning omhandler profesjonelle behandlingsrelasjoner, og studier av hvordan man i rollen som pasient eller mottaker av tjenester får anledning til å ta initivativ, bruke egne ressurser, og delta i valg og beslutninger som omhandler egen helse.