Mangfoldskompetanse og kritisk tenkning (Ebok)

Perspektiver på undervisning

Forfatter:

Åse Røthing

Forfatter:
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 172
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 3.03 MB
Filformat: PDF
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202682774
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Naturfag og samfunnsfag , Pedagogikk og elevkunnskap , Utdanningsledelse , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Naturfag og samfunnsfag, Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Mangfoldskompetanse og kritisk tenkning

Mangfoldskompetanse og kritisk tenkning er sentrale idealer i utdanningsfeltet, noe som blant annet gjenspeiles i Fagfornyelsen. Mangfoldskompetanse forutsetter relevant kunnskap kombinert medkritiske perspektiver som kan belyse hvordan innenforskap og utenforskap etableres og opprettholdes. I første del av boka skisseres ideer til en kritiske mangfoldskompetanse. I bokas andre del drøftes kjønnsmangfold i skole og samfunn, med vekt på hvordan skolens undervisning kan bidra til større mulighetsrom for barn og unge. Boka er et viktig bidrag til økt kompetanse på kjønn i utdanningsfeltet.
Boka legger til grunn at mangfold best kan forstås som noe vi alle er del av og bidrar til å skape, og den utfordrer tenkemåter som reproduserer stereotypier.
Mangfoldskompetanse og kritiske tenkning. Perspektiver på undervisning er aktuell for studenter innen pedagogikk og lærerutdanning og for lærere og lærerutdannere. Boka tilbyr perspektiver som stimulerer til kritisk refleksjon og utvikling av inkluderende praksiser.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Åse Røthing er professor ved Seksjon for mangfoldsstudier ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Hun arbeider med spørsmål knyttet til kjønn, seksualitet, rasisme, kritisk tenkning, mangfold og maktforhold i utdanningsfeltet. Røthing har publisert flere bøker og artikler, bl.a Mangfoldskompetanse og kritisk tenkning. Perspektiver på undervisning (2020) og Mangfoldskompetanse. Perspektiver på undervisning i yrkesfag (2017). Hun er medforfatter av Seksualitet i skolen. Perspektiver på undervisning (2009) og medredaktør av Empirisk etikk i pedagogiske praksiser (2014). Hun har også bidratt i Pedagogikk - en grunnbok (2021), Elev i skolen 5-10 (2021) og Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016 (2017). Les mer om Røthing på OsloMet - Storbyuniversitetet.