Mangfold

Mangfold Lærernettsted (Nettsted)

Nettressurs

Forfatter:

Odd Gunnar Andreassen, Rune Henningsen, Karl-Eirik Kval og Martin Westersjø

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2012
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202399887
Kategori: Sosiologi og sosialantropologi
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Sosiologi og sosialantropologi
Varighet: Fram til 31.08.2019
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Mangfold Lærernettsted
Lærernettsidene til læreverket Mangfold er gratis, men krever innlogging. Her er det forslag til årsplaner, prøveforslag, PP-presentasjoner, evalueringskriterier og film/video-eksempler på nettstedet.

Nettsidene er grundig gjennomgått og oppdatert i 2017/2018 med nye, aktuelle undervisningopplegg, skriveramme for artikkelskriving og ferdige «Kahoot-er» til hvert av kapitlene i boka. Nye temaer er lagt til med tekstoppgaver og undervisningsopplegg, for eksempel om Den nordiske motstandsbevegelsen, #metoo-kampanjen og Ungdata-undersøkelsen 2017.

For å få tilgang må du logge deg inn/registrere deg her på cdu.no. Kjøp lisensen til kr 0, og gjennomfør vanlig kjøpsprosedyre.

Til toppen

Forfatter(e)
Martin Westersjø er lektor med fagene samfunnsfag, historie og idrett. Han har i mange år undervist ved Kristiansand katedralskole Gimle, og er i tillegg timelærer ved Universitetet i Agder. Westersjø har skrevet flere lærebøker og arbeidsbøker i samfunnsfag.
Rune Henningsen er historiker med lang undervisningserfaring fra videregående skole og underviser ved Nøtterøy videregående skole. Henningsen har skrevet en rekke læreverk i samfunnsfag. Han har arbeidet mye med problemstillinger knyttet til læreverk og IKT.
Karl-Eirik Kval er cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han underviser i samfunnskunnskap og norsk ved Blinderen videregående skole. Han har bakgrunn som journalist og har forsket på innvandrere og valgdeltakelse (Institutt for samfunnsforskning).
Mangfold
Mangfold har en aktivitetsorientert tilnærming til emnene i faget. Boka har oppdatert fagstoff som omfatter blant annet debatten om arv og miljø og nye teorier om sosiale fenomener. Oppgavene i læreverket prøver både kunnskap, metodisk tenkning og fantasi. En egen læreplanveiviser i hver hoveddel synliggjør kompetansemålene.