Mangfold

Mangfold Elevnettsted (Nettsted)

Nettressurs

Forfatter:

Andreassen, Henningsen, Kval og Westersjø

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2012
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202429034
Kategori: Sosiologi og sosialantropologi
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Sosiologi og sosialantropologi
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Mangfold Elevnettsted

Elevnettstedet til læreverket Mangfold er gratis og åpent for elever. Mangfold er et læreverk med en aktivitetsorientert tilnærming der begrepene er et viktig grunnlag for læring av faget.

På elevnettstedet er det ulike oppgavetyper, ekstra bakgrunnsstoff, søkbar begrepsbank og innlest lyd til hvert kapittel. Elevnettsidene er grundig gjennomgått og oppdatert i 2017/2018, og vi har lagt til en ny type oppgaver under kategorien «Oppgaver til boka». Dette er oppgaver der elevene kan arbeide med begreper og fagstoff, uten at det kreves bruk av eksterne kilder. Disse oppgavene er mer enn rene repetisjonsoppgaver, samtidig som de ikke krever at elevene må lese mer tekst, skrive langt eller bruke tid på å se en film.

Til toppen

Forfatter(e)

Karl-Eirik Kval er cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han underviser i samfunnskunnskap og norsk ved Blinderen videregående skole. Han har bakgrunn som journalist og har forsket på innvandrere og valgdeltakelse (Institutt for samfunnsforskning).

Mangfold
Mangfold har en aktivitetsorientert tilnærming til emnene i faget. Boka har oppdatert fagstoff som omfatter blant annet debatten om arv og miljø og nye teorier om sosiale fenomener. Oppgavene i læreverket prøver både kunnskap, metodisk tenkning og fantasi. En egen læreplanveiviser i hver hoveddel synliggjør kompetansemålene.