Makt og menneske

Makt og Menneske Geografi 8 nyn (Innbundet)

Forfatter:

Jon Strindhaug og Petter Haagensen

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 144
Forlag: Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788204112279
Kategori: Samfunnsfag
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Samfunnsfag
Nivå: 8. trinn
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Makt og Menneske Geografi 8 nyn

Makt og Menneske - Geografi 8 handler om menneskets møte med naturen. Gjennom fantastiske bilder, enkle modeller, tydelige illustrasjoner og oppdaterte kart forklarer forfatterne hvordan vi alle er uløselig bundet til den verden vi lever i.

Makt og Menneske stimulerer til kritisk tenkning og refl eksjon. Hvert kapittel åpner med en nøkkelproblemstilling, som elevene forsøker å komme til bunns i gjennom arbeidet med teksten og oppgavene. Kunnskaper og ferdigheter konstrueres og trenes gjennom oppgaverekkene, som alle har en "rød tråd". Vi ønsker at elevene
ikke skal være passive tilhørere, men at de skal delta aktivt i arbeidet med faget!

Verket inneholder:
Elevbøker

Lærerveiledninger
Gratis læringsobjekter på Internett

Til toppen

Makt og menneske
Makt og Menneske skaper undring, opplevelse og aktivitet. Elevene opplever fagstoffet gjennom fantastiske bilder og gode historier. Fast struktur i alle bøkene hjelper elevene til gode arbeidsmetoder og letter organiseringen av undervisningen.