Makt og menneske

Makt og Menneske Geografi 8 LV (Spiral)

Forfatter:

Jon Strindhaug og Petter Haagensen

Forfatter: og
Innbinding: Spiral
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 80
Forlag: Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788204100351
Kategori: Samfunnsfag
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Samfunnsfag
Nivå: 8. trinn
Komponent: Lærerens bok
Om utgivelsen Makt og Menneske Geografi 8 LV

Makt og Menneske – Geografi 8 handler om menneskets møte med naturen.
Gjennom fantastiske bilder, enkle modeller, tydelige illustrasjoner og oppdaterte kart forklarer forfatterne hvordan vi alle er uløselig bundet til den verden vi lever i.

Makt og Menneske stimulerer til kritisk tenkning og refleksjon. Hvert kapittel åpner med en nøkkelproblemstilling, som elevene forsøker å komme til bunns i gjennom arbeidet med teksten og oppgavene. Kunnskaper og ferdigheter konstrueres og trenes gjennom oppgaverekkene, som alle har en «rød tråd». Vi ønsker at elevene ikke skal være passive tilhørere, men at de skal delta aktivt i arbeidet med faget!

Kopieringsoriginaler på nynorsk finner du her: http://www.dammskolen.no/grunnskole/samfunnsfag/m_m_geografi

Til toppen

Makt og menneske
Makt og menneske er skrevet til K06. Til fagfornyelsen blir det erstattet av Samfunnsfag 8-10 fra Cappelen Damm.