Lungerehabilitering (Heftet)

Kols og andre lungesykdommer

Forfatter:

Audhild Hjalmarsen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 256
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202359331
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Lungerehabilitering

Dette er en innføringsbok i lungerehabilitering slik den praktiseres ved KOLS. Forfatteren gir en bred presentasjon av KOLS både som lunge- og indremedisinsk sykdom. Tidlig diagnostisering, forebygging og behandling omtales spesielt, og boka viser rehabilitering av andre alvorlige lungesykdommer, samt de viktigste behandlingstiltakene ved alvorlig KOLS og lungesvikt.

Sentrale spørsmål i boka er:

 • Hva er lungemedisinsk rehabilitering?
 • Hva er KOLS?
 • Hvem får KOLS og hvor alvorlig er sykdommen?
 • Hvordan differensiere KOLS fra andre lungesykdommer?
 • Hvordan forebygge KOLS og andre lungesykdommer?
 • Hvordan kan KOLS og alvorlig lungesvikt behandles?
Boka er skrevet for leger og annet helsepersonell, men er nyttig også for personer som selv lider av KOLS eller annen lungesykdom og deres pårørende.

Til toppen

Andre aktuelle titler

 • Kreftsykdom

  Psykologiske og sosiale perspektiver

  Alv A. Dahl

  Heftet
Presse Lungerehabilitering

«Boken er på sitt beste når forfatteren bygger på egne erfaringer og egne vitenskapelige arbeider. [...] Jeg anbefaler boken til allmennleger, kommuneleger, lungespesialister og spesielt til pasienter og helsearbeidere som bare behersker norsk. Den bør få en stor leserkrets.»

A. Gulsvik, Tidsskrift for Den norske legeforening 11/2012Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Audhild Hjalmarsen er lege, dr.med. og spesialist i indremedisin, lungesykdommer og geriatri. Hun er ansatt som overlege ved Lungemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge og førsteamanuensis II ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø.