Lovens lange arm? (Heftet)

En studie av politibetjenters rolle som rettshåndhevere

Forfatter:

Geir Heivoll

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 362
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202581008
Kategori: Strafferett og straffeprosess og Politifag og kriminalomsorg
Fag: Politifag og kriminalomsorg, Strafferett og straffeprosess
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Lovens lange arm?

Lovens lange arm? gir en dyptpløyende og tankevekkende drøfting av politiets rolle som rettshåndhever i den norske, demokratiske rettsstaten. Boken belyser blant annet hva som har karakterisert politiets samfunnsmessige rolle fra etableringen av den norske rettsstaten og fram til i dag. Den ser videre på politibetjenters forståelse av egen rolle og profesjonsutøvelse. Mot denne bakgrunnen drøfter forfatteren forholdet mellom formelle fremstillinger av politibetjenters rolle som rettshåndhevere, og deres faktiske forståelse og utøvelse av politirollen i dag. Er det samsvar mellom formelle idealer og det politibetjentene opplever som yrkesmessige realiteter?

Til toppen

Arrangementer

Forfatter(e)

Geir Heivoll (f. 1974) er førsteamanuensis ved Politihøgskolen, og utdannet master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har for tiden permisjon fra PHS, og er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.