Lokale medier (Heftet)

Samfunnsrolle, offentlighet og opinionsdanning

Forfatter:

Birgit Røe Mathisen og Lisbeth Morlandstø (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 240
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202532468
Kategori: Journalistikk og mediefag , Journalistikk og Mediefag
Fag: Journalistikk, Mediefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Lokale medier

Teknologisk utvikling, markedets endrede krav til inntjening og ny brukeratferd innebærer både utfordringer og muligheter for de tradisjonelle mediene og deres omgivelser. Boka tar for seg den lokale og regionale journalistikken, det lokale publikum og den lokale offentligheten, og diskuterer medienes rolle i et demokratisk perspektiv.

Forfatterne viser at de lokale og regionale mediene er en viktig del av offentlighetens infrastruktur. De utforsker hvordan medielandskapet er preget av både endring og stabilitet, hvordan nye innovative prosjekt etableres i tradisjonelle medier, selv i en krisetid, og diskuterer hva som skjer når den offentlige arenaen og den mediale samhandlingen endres.

Boka er basert på forskningsprogrammet «Opinionsdanning, offentlighet og lokale medier», ledet av Birgit Røe Mathisen og Lisbeth Morlandstø ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.

Lokale medier. Samfunnsrolle, offentlighet og opinionsdanning retter seg mot forskere og studenter innen journalistikk og medievitenskap.

Til toppen

Intervju

- Lokale medier er en del av infrastrukturen i samfunnet
Les intervju på Medier24.no

- Lokaljournalistikken utgjør en viktig del av offentlighetens infrastruktur
Les intervju på Nord.no

Til toppen

Forfatter(e)

Birgit Røe Mathisen, phd, er førsteamanuensis ved Nord Universitet. Hun har tidligere forsket på lokaljournalistikkens rolle, og har mer enn 20 års erfaring som journalist. Sammen med Lisbeth Morlandstø leder hun forskningsprogrammet «Opinionsdanning, offentlighet og lokale medier» på Fakultet for samfunnsvitenskap.

Lisbeth Morlandstø, dr.polit., er professor ved Nord Universitetet og leder for forskningsgruppa Journalistikk på Fakultet for samfunnsvitenskap. Hun har blant annet forsket på medierepresentasjoner av marginaliserte grupper i samfunnet og på medieinnovasjon. Sammen med Birgit Røe Mathisen leder hun forskningsprogrammet «Opinionsdanning, offentlighet og lokale medier» på fakultetet.

Bengt Engan er førsteamanuensis i journalistikk ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord Universitet. Han har hovedsakelig forsket på lokale medier og mediebruk, blant annet knyttet til politisk journalistikk.

Rachel Howells er journalist og forsker, med PhD i journalistikk fra universitetet i Cardiff. Hennes forskning har fokus på demokratisk underskudd og journalistiske blindsoner, spesielt knyttet til nedgangen av aviser i Wales.

Malene Paulsen Lie er stipendiat i sosiologi ved Nord Universitet, og har fagbakgrunn fra NTNU med fordypning i blant annet mediesosiologi. Avhandlingen diskuterer betydningen av lokale og sosiale medier for hverdagsliv, stedstilknytning og samfunnsdeltakelse.

Karianne Sørgård Olsen er stipendiat i sosiologi ved Nord Universitet, og tidligere lokaljournalist. Hun forsker på lokaljournalisters erfaringer med overgangen til en mer digital hverdag.