Liv og helse Helse- og oppvekstfag (Fagfornyelsen LK20)

Liv og helse Yrke (LK20) (Fleksibind)

Lærebok helse- og oppvekstfag vg1

Forfatter:

Sigrid Bogstad, Annette Bråthen og Hilde Lindemann Andressen

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter: og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 272
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202627348
Kategori: Yrkesutøvelse og Helse- og oppvekstfag Vg1
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Yrkesutøvelse
Nivå: Yrkesfag Vg1
Komponent: Alt-i-ett-bok
Om utgivelsen Liv og helse Yrke (LK20)


Liv og helse Yrke handler om ulike yrker i helse- og oppvekstfag. Elevene blir kjent med yrkesvalgene som er aktuelle og hvilke arbeidsoppgaver som er relevante for det aktuelle yrket. I tillegg får elevene god kjennskap til velferdsteknologi og hvilke hjelpemidler som kan bli aktuelle i fremtidens arbeidsliv. Profesjonalitet, brukermedvirkning og etikk er også spesielt vektlagt i Yrkesboka. De tre lærebøkene Helse, Kommunikasjon og Yrke, som tilsammen utgør Liv og helse-verket til Cappelen Damm på vg1, er skrevet for læreplan Kunnskapsløftet LK20.

Komponenter til Helse for helse- og oppvekstfag

Yrke Lærebok med oppgaver på flere nivåer (alt-i-ett-bok)
• Helse Brettbok
, lisens
• Helse Unibok, gratis
• Liv og helse Elevnettsted, gratis
• Liv og helse Lærernettstedet, lisens

Liv og helse Yrke inneholder et rikt utvalg av eksempler som knytter teori til elevens egen hverdag og til yrkespraksis, samt aktiviteter og refleksjonsspørsmål der elevene selv kan undersøke, diskutere og reflektere. Dette skaper engasjement og gir rom for god læring i samarbeid med andre.

I tillegg til læreboka inneholder nettstedet en rekke gode ressurser som utfyller boka, og gjør at undervisningen blir variert. Gjennom å arbeide med innhold i bok og på nettsted får elevene en grunnleggende kompetanse som yrkesutøvere.

Yrkesboka er nært knyttet til de to andre fellesfagene Kommunikasjon og Helse, slik at tverrfaglig arbeid med fagene er enkelt å gjennomføre.

https://hofag.cappelendamm.no/

Til toppen

Forfatter(e)

er utdannet faglærer i ernæring-, helse- og miljøfag. Hun har også en master i yrkespedagogikk. Bogstad har mange års erfaring som lærer og skoleleder i videregående skole. I dag jobber hun som lektor på Jessheim videregående skole.

har bakgrunn som tannhelsesekretær og helsesekretær, og er utdannet yrkesfaglærer i helse- og sosialfag. Hun har videreutdanning i veiledning og coaching og arbeids- og organisasjonspsykologi. Bråthen har mange års erfaring som lærer i videregående skole og fagskole. I dag arbeider hun som adjunkt med tilleggsutdanning ved Jessheim videregående skole.

Andressen er jurist fra UiO og ansatt ved Sandefjord videregående skole der hun underviser i rettslære. Hun har variert erfaring fra grunnskole og videregående skole, i tillegg til jurist stillinger i offentlig forvaltning. Andressen har bidratt til flere lærebøker utgitt av Cappelen Damm Undervisning.

Liv og helse Helse- og oppvekstfag (Fagfornyelsen LK20)
Læreverket Liv og helse dekker kompetansemålene i helse- og oppvekstfag til fagfornyelsen (LK20).