Liv og helse Helse- og oppvekstfag (Fagfornyelsen LK20)

Liv og helse Yrke (2020) (Heftet)

Helse- og oppvekstfag vg1

Forfatter:

Sigrid Bogstad og Annette Bråthen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202627348
Kategori: Yrkesutøvelse og Helse- og oppvekstfag Vg1
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Yrkesutøvelse
Nivå: Yrkesfag Vg1
Komponent: Alt-i-ett-bok
Om utgivelsen Liv og helse Yrke (2020)


Liv og helse Yrke handler om ulike yrker i helse- og oppvekstfag. Elevene blir kjent med yrkesvalgene som er aktuelle og hvilke arbeidsoppgaver som er relevante for det aktuelle yrket. I tillegg får elevene god kjennskap til velferdsteknologi og hvilke hjelpemidler som kan bli aktuelle i fremtidens arbeidsliv. Profesjonalitet, brukermedvirkning og etikk er også spesielt vektlagt i Yrkesboka. De tre lærebøkene Helse, Kommunikasjon og Yrke, som tilsammen utgør Liv og helse-verket til Cappelen Damm på vg1, er skrevet for læreplan Kunnskapsløftet LK20.

Komponenter til Helse for helse- og oppvekstfag

Yrke Lærebok med oppgaver på flere nivåer (alt-i-ett-bok)
• Helse Brettbok
, lisens
• Helse Unibok, gratis
• Liv og helse Elevnettsted, gratis
• Liv og helse Lærernettstedet, lisens

Liv og helse Yrke inneholder et rikt utvalg av eksempler som knytter teori til elevens egen hverdag og til yrkespraksis, samt aktiviteter og refleksjonsspørsmål der elevene selv kan undersøke, diskutere og reflektere. Dette skaper engasjement og gir rom for god læring i samarbeid med andre.

I tillegg til læreboka inneholder nettstedet en rekke gode ressurser som utfyller boka, og gjør at undervisningen blir variert. Gjennom å arbeide med innhold i bok og på nettsted får elevene en grunnleggende kompetanse som yrkesutøvere.

Yrkesboka er nært knyttet til de to andre fellesfagene Kommunikasjon og Helse, slik at tverrfaglig arbeid med fagene er enkelt å gjennomføre.

https://hofag.cappelendamm.no/

Til toppen

Aktuelle kurs/seminarer

Helse og oppvekstfag | Seminar med lansering av Liv og Helse

08.05. kl. 09.30 –15.00
Oslo, Clarion Hotel Oslo Bjørvika
Dronning Eufemias gate 15, 0191 Oslo
Forfatter(e)
Bogstad er utdannet faglærer i ernæring-, helse- og miljøfag. Hun har også en master i yrkespedagogikk. Bogstad har mange års erfaring som lærer og skoleleder i videregående skole. I dag jobber hun som lektor på Jessheim videregående skole.
Bråthen har bakgrunn som tannhelsesekretær og helsesekretær, og er utdannet yrkesfaglærer i helse- og sosialfag. Hun har videreutdanning i veiledning og coaching og arbeids- og organisasjonspsykologi. Bråthen har mange års erfaring som lærer i videregående skole og fagskole. I dag arbeider hun som adjunkt med tilleggsutdanning ved Jessheim videregående skole.
Andressen er jurist fra UiO og ansatt ved Sandefjord videregående skole der hun underviser i rettslære. Hun har variert erfaring fra grunnskole og videregående skole, i tillegg til jurist stillinger i offentlig forvaltning. Andressen har bidratt til flere lærebøker utgitt av Cappelen Damm Undervisning.
Engh er utdannet faglærer i ernæring, helse og miljøfag, og har etterutdanning i blant annet spesialpedagogikk, sosialpedagogikk og veiledning. Hun har de siste 15 årene arbeidet på Helse- og Oppvekstfag på Greåker videregående skole.
Liv og helse Helse- og oppvekstfag (Fagfornyelsen LK20)
Liv og helse kommer i ny versjon våren 2020. Liv og helse dekker kompetansemålene i helse- og oppvekstfag til fagfornyelsen (LK20).