Liv og helse Helse- og oppvekstfag (Fagfornyelsen LK20)

Liv og helse Lærernettsted (LK20) (Nettsted)

Digitale lærerressurser Helse- og oppvekstfag vg1

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202669782
Kategori: Helse- og oppvekstfag Vg1
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Helse- og oppvekstfag Vg1
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Yrkesfag Vg1
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Liv og helse Lærernettsted (LK20)

Lærernettsted for Helse og oppvekstfag vg1 utviklet til fagfornyelsen LK20.

Digitale ressurser til lærer
For lærere er det utviklet en nyttig ressurs med forslag til årsplaner, undervisningsopplegg og tverrfaglige tema. Du finner også PowePoint-presentasjoner til alle kapitlene i lærebøkene. Et kommunikasjonsverktøy sørger for at lærere enkelt kan kommentere innleverte oppgaver og følge med på elevenes progresjon og arbeid. Læreren kan også tildele oppgaver til grupper eller enkeltelever. Dette frigjør verdifull tid og sørger for mindre administrasjon og mer læring!

På lærernettstedet finner du også dine egne digitaler utgave av lærebøkene som gjør det enklere å planlegge og gjennomføre undervisningen. Lærerressursen har en årlig lisens. Uten lisens har både elever og lærere tilgang til elevnettstedet. For tilgang til lydfilene av de tre bøkene i Liv og helse-serien, kreves lisens til den enkelte elev (Liv og helse Elevnettsted Pluss).

Gratis elevnettsted
livoghelse.cappelendamm.no kan elevene arbeide med varierte, dagsaktuelle oppgaver tett knyttet opp mot tekstene i læreboka. De kan lagre svar og tekster de jobber med og enkelt holde oversikt over eget arbeid. På nettstedet finner elevene ulike oppgavetyper og fordypningsstoff. Elevnettstedet er gratis, men krever innlogging slik at elevene kan lagre oppgaver og kommunisere med lærer. Ressursen er en viktig del av læreverket og brukes i kombinasjon med lærebøkene.

livoghelse.cdu.no

Til toppen

Liv og helse Helse- og oppvekstfag (Fagfornyelsen LK20)
Læreverket Liv og helse dekker kompetansemålene i helse- og oppvekstfag til fagfornyelsen (LK20).