Liv og helse Helse- og oppvekstfag Vg1 (KL06)

Liv og helse Lærernettsted (Nettsted)

Gratis tilleggsressurs med innlogging

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2016
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202533854
Kategori: Kommunikasjon og samhandling , Helsefremmende arbeid og Yrkesutøvelse
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon og samhandling, Yrkesutøvelse
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Yrkesfag Vg1
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Liv og helse Lærernettsted

Fagnettstedet http://hofag.cdu.no/ vil ikke lenger oppdateres. Les mer og bestill Liv og helse Lærernettsted (LK20) her. Det er fortsatt gratis elevinnhold på Liv og Helse Elevnettsted (LK20).

Her kan elever og lærere logge direkte inn og ta ressursene i bruk: https://livoghelse.cappelendamm.no/

Til toppen

Liv og helse Helse- og oppvekstfag Vg1 (KL06)
Liv og helse-verket kom i ny utgave 2020. Liv og helse (2014) dekker læreplanen https://www.cappelendammundervisning.no/_liv-og-helse-larernettsted-lk20-9788202669782i felles programfag i vg1 Helse- og oppvekstfag.
Liv og helse består av lærebøker i hvert av de tre programfagene helsefremmende arbeid, yrkesutøvelse og kommunikasjon og samhandling, og et fagnettsted med elevressurser og egne lærersider.