Liv og helse Helse- og oppvekstfag (Fagfornyelsen LK20)

Liv og helse Kommunikasjon og samhandling (2020) (Heftet)

Helse- og oppvekstfag vg1

Forfatter:

Anne Siri Fjelldal, Bente Skjelstad Svendsen og Camilla Rørtveit

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202627331
Kategori: Kommunikasjon og samhandling og Helse- og oppvekstfag Vg1
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Kommunikasjon og samhandling
Nivå: Yrkesfag Vg1
Komponent: Alt-i-ett-bok
Om utgivelsen Liv og helse Kommunikasjon og samhandling (2020)
Liv og helse Kommunikasjon og samhandling handler om kommunikasjon og relasjoner mellom tjenesteytere og tjenestemottakere, med utgangspunkt i menneskets behov og utvikling. Elevene arbeider med mellommenneskelige temaer som forbereder dem til arbeidslivet. De tre lærebøkene Helse, Kommunikasjon og Yrke, som tilsammen utgør Liv og helse-verket til Cappelen Damm på vg1, skrevet for Kunnskapsløftet LK20.

Komponenter til Kommunikasjon for helse- og oppvekstfag
Kommunikasjon lærebok med oppgaver på flere nivåer (alt-i-ett-bok)
Kommunikasjon Brettbok
, lisens
Kommunikasjon Unibok, lisens
• Liv og helse Elevnettsted, gratis
Liv og helse Lærernettstedet, lisens

Boka Kommunikasjon inneholder et rikt utvalg av eksempler som knytter teori til elevens egen hverdag og til yrkespraksis, samt aktiviteter og refleksjonsspørsmål der elevene selv kan utforske, diskutere og reflektere. Det skaper engasjement og gir rom for god læring i samarbeid med andre. I tillegg til læreboka inneholder nettstedet en rekke gode ressurser som utfyller boka, og gjør at undervisningen blir variert. Gjennom å arbeide med innhold i bok og på nettsted får elevene en grunnleggende kompetanse som yrkesutøvere. Kommunikasjonsboka er nært knyttet til de to andre fellesfagene Yrke og Helse, slik at tverrfaglig arbeid med fagene er enkelt å gjennomføre.

Til toppen

Aktuelle kurs/seminarer

Helse og oppvekstfag | Seminar med lansering av Liv og Helse

08.05. kl. 09.30 –15.00
Oslo, Clarion Hotel Oslo Bjørvika
Dronning Eufemias gate 15, 0191 Oslo
Forfatter(e)
Fjelldal har bred yrkeserfaring fra arbeid med barn og unge gjennom hele utdanningsløpet. Hun har siden 2001 jobbet som fagarbeider i barne og ungdomsarbeid innen videregående opplæring, og har i tillegg undervisningserfaring fra tilrettelagt undervisning i ulike fag.
Fjelldal har utdanning innen sosialpedagogikk, flerkulturell forståelse og digitale hjelpemidler fra tidligere. Hun er i ferd med å avslutte Yrkesfaglærerutdanningen for helse og oppvekstfag ved Oslomet.
Rørtveit er utdannet helsesykepleier og har jobbet som helsesykepleier i nesten 10 år i videregående skole og helsestasjon for ungdom i Oslo. Hun jobber også som helsesvarer på nettstedet ung.no, og sitter sin andre periode i sentralstyret i Landsgruppen av Helsesykepleiere i Norsk Sykepleierforbund.
Svendsen er ansatt som lektor/faglærer ved Elverum videregående skole og har undervisningskompetanse innenfor alle trinn på helse- og oppvekstfag. Hun har undervisningserfaring fra både barnehage, barneskole og ungdomsskole. Svendsen har vært organisasjonskonsulent og har erfaring fra læreplanarbeid for fagskole og kompetansehevingstiltak for barnehage. I sin forskning har hun særlig fokusert på samarbeid mellom undervisning og praksisfelt, voksnes læring og alternative utdanningsløp.
Engh er utdannet faglærer i ernæring, helse og miljøfag, og har etterutdanning i blant annet spesialpedagogikk, sosialpedagogikk og veiledning. Hun har de siste 15 årene arbeidet på Helse- og Oppvekstfag på Greåker videregående skole.
Liv og helse Helse- og oppvekstfag (Fagfornyelsen LK20)
Liv og helse kommer i ny versjon våren 2020. Liv og helse dekker kompetansemålene i helse- og oppvekstfag til fagfornyelsen (LK20).