Liten i barnehagen (Ebok)

Forskning, teori og praksis

Forfatter:

May Britt Drugli

Forfatter:
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 194
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 2.59 MB
Filformat: PDF
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202628024
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring , Barnehagelærerutdanning og Pedagogikk
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Pedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Liten i barnehagen

Denne boken handler om de yngste barna i barnehagen og hva de trenger for å ha det bra. Små barn har andre behov enn det eldre barn har, og boken prøver å belyse hva god barnehagekvalitet innebærer for den yngste aldersgruppen.

I de første leveårene er barns emosjonelle utvikling særlig viktig. Små barn trenger å inngå i gode relasjoner der deres følelser blir tatt på alvor. De barna som føler seg trygge sammen med varme og omsorgsfulle voksne, vil også være de som best blir i stand til å leke og lære i barnehagen.

I denne tredje utgaven av Liten i barnehagen er det gjennomført relativt store endringer av teksten. Boken beskriver barns utvikling de første leveårene, nyere forskning på effekter av tidlig barnehagestart, samt hvordan fremme god barnehagekvalitet i hverdagen. Foreldresamarbeid, tilvenning til barnehagen og samspillet mellom personalet og barna er særlig vektlagt i bokens siste del.

Boken retter seg først og fremst mot studenter i barnehagelærerutdanningen og ansatte i barnehager, men vil også være aktuell for andre som jobber med små barn, og for barnas foreldre. Også barnehageeiere og politikere som er opptatt av barnehagekvalitet, vil ha nytte av boken.

E-boken tilsvarer 3. trykte utgave. Oslo: Cappelen Damm, 2017.

Til toppen

Andre utgaver

Liten i barnehagen
Bokmål Heftet 2017
Forfatter(e)

May Britt Drugli er ph.d. i pedagogikk og er professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU) ved NTNU og professor II ved Høgskolen i Innlandet. Hun er involvert i flere forskningsprosjekter om små barn i barnehage. Hun har videre lang erfaring fra utviklingsarbeid med fokus på relasjonskvalitet innen barnehage og skole. May Britt Drugli har utgitt flere fagbøker samt en rekke vitenskapelige artikler og fagartikler. Hun er en mye brukt foredragsholder på temaet små barn i barnehage.