Liten i barnehagen (Heftet)

Forskning, teori og praksis

Forfatter:

May Britt Drugli

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 194
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202558970
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring , Barnehagelærerutdanning og Pedagogikk
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Pedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Liten i barnehagen

Liten i barnehagen handler om de yngste barna i barnehagen og hva de trenger for å ha det bra. Små barn har andre behov enn det eldre barn har, og boken belyser hva god barnehagekvalitet innebærer for den yngste aldersgruppen.

I denne tredje utgaven av Liten i barnehagen er det gjennomført relativt store endringer av teksten. Boken beskriver barns utvikling de første leveårene, nyere forskning på effekter av tidlig barnehagestart, samt hvordan fremme god barnehagekvalitet i hverdagen. Foreldresamarbeid, tilvenning til barnehagen og samspillet mellom personalet og barna er særlig vektlagt i bokens siste del.

Boken retter seg først og fremst mot studenter i barnehagelærerutdanningen og ansatte i barnehager, men vil også være aktuell for andre som jobber med små barn, og for barnas foreldre. Også barnehageeiere og politikere som er opptatt av barnehagekvalitet, vil ha nytte av boken.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Liten i barnehagen

Viktig bok om de minste

«Til politikere og administrasjoner med ansvar for barnehager: Dette er den viktigste boka dere leser denne høsten![...]Det pedagogiske personalet er den viktigste ressursen som fins for barnet i barnehagen. Den personlige kompetansen må være høy. Dette gjelder også for det samarbeidet som Drugli krever at barnehagen har med foreldrene. [...] Hun gir ideer til å fremme gode samarbeidsforhold og viser gang på gang at det vi gjør og sier, ofte ikke er det vi egentlig ville si og gjøre. [...] Tusen takk for boka!»

Herman Hübenbecker, Pedagogisk bokorm 3/2011

Til toppen

Forfatter(e)

May Britt Drugli er ph.d. i pedagogikk og er professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU) ved NTNU og professor II ved Høgskolen i Innlandet. Hun er involvert i flere forskningsprosjekter om små barn i barnehage. Hun har videre lang erfaring fra utviklingsarbeid med fokus på relasjonskvalitet innen barnehage og skole. May Britt Drugli har utgitt flere fagbøker samt en rekke vitenskapelige artikler og fagartikler. Hun er en mye brukt foredragsholder på temaet små barn i barnehage.