Liten begynner i barnehagen (Heftet)

Forfatter:

May Britt Drugli

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 84
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202541446
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barne- og ungdomsarbeiderfag , Oppvekstfag og Barnehagelærerutdanning
Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfag, Barnehagelærerutdanning, Oppvekstfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Liten begynner i barnehagen

Denne boken formidler på en enkel og kortfattet måte oppdatert kunnskap om de yngste barnehagebarna og deres tilvenning til barnehagen. Boken er først og fremst skrevet til foreldre som har en liten som skal begynne i barnehagen. Men fordi den er basert på oppdatert kunnskap, er den også svært aktuell for barnehagens ansatte, elever som skal bli fagarbeidere i barnehagen og for studenter i barnehagelærerutdanningen.

De fleste små barn begynner nå i barnehagen når de er rundt ett år gamle. Dette innebærer den første store overgangen i barnets liv, og det er viktig for barnet at den fungerer godt. For noen små barn går tilvenningen helt greit, for andre er den mer krevende. Små barn er ulike og trenger å bli møtt ut fra sine behov. Både foreldrene og personalet er viktige for at det lille barnet til skal finne seg til rette i barnehagen. Et godt samarbeid mellom personalet og foreldrene fra starten av betyr derfor mye.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

May Britt Drugli er ph.d. i pedagogikk og er professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU) ved NTNU og professor II ved Høgskolen i Innlandet. Hun er involvert i flere forskningsprosjekter om små barn i barnehage. Hun har videre lang erfaring fra utviklingsarbeid med fokus på relasjonskvalitet innen barnehage og skole. May Britt Drugli har utgitt flere fagbøker samt en rekke vitenskapelige artikler og fagartikler. Hun er en mye brukt foredragsholder på temaet små barn i barnehage.