Liten begynner i barnehagen (Heftet)

Forfatter:

May Britt Drugli

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 84
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202541446
Kategori: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid , Pedagogikk og lærerutdanning , Barne- og ungdomsarbeiderfag , Barnehagelærerutdanning og Fagskolen HS
Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfag, Fagskolen HS, Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Liten begynner i barnehagen

De fleste små barn begynner nå i barnehagen når de er rundt ett år gamle. Dette innebærer den første store overgangen i barnets liv, og det er viktig for barnet at den fungerer godt. For noen små barn går tilvenningen helt greit, for andre er den mer krevende. Små barn er ulike og trenger å bli møtt ut fra sine behov.

Denne boken formidler på en enkel måte oppdatert kunnskap om barns utvikling de første leveårene og om små barns tilvenning til barnehagen. Både foreldrene og personalet er viktige for at det lille barnet til skal finne seg til rette i barnehagen. Et godt samarbeid mellom personalet og foreldrene fra starten av betyr derfor mye.

Liten trenger først og fremst å bli godt kjent og føle seg trygg sammen med personalet i løpet av tilvenningsperioden. Foreldrene har en viktig rolle i å støtte barnets kontakt med de nye voksne og i å forklare og «oversette» sitt barn til personalet, slik at disse raskt lærer seg å forstå barnets uttrykk og behov.

Denne boken er skrevet til foreldre som har en liten som skal begynne i barnehagen. Men fordi den er basert på oppdatert kunnskap, kan den også være aktuell for barnehagens ansatte, elever som skal bli fagarbeidere i barnehagen, og for studenter i barnehagelærerutdanningen.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
May Britt Drugli er ph.d. i pedagogikk og er professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU) ved NTNU og professor II ved Høgskolen Innlandet. Hun er involvert I flere forskningsprosjekter om små barn i barnehage. Hun har videre lang erfaring fra utviklingsarbeid med fokus på relasjonskvalitet innen barnehage og skole. May Britt Drugli har utgitt flere fagbøker samt en rekke vitenskapelige artikler og fagartikler. Hun er en mye brukt foredragsholder på temaet små barn i barnehage.