Likestilling i Forsvaret (Heftet)

Fortropp, baktropp og kamparena

Forfatter:

Ulla-Britt Lilleaas og Dag Ellingsen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 208
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202451462
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Likestilling i Forsvaret

Forsvaret innfører allmenn verneplikt i 2015. Jenter og gutter skal innkalles til sesjon og avtjene verneplikt på lik linje. Dette er en reform som vekker internasjonal oppsikt og som har skapt en rekke diskusjoner og analyser av likestillingsklimaet i det norske Forsvaret.

Likestilling i Forsvaret: Fortropp, baktropp og kamparena handler om hvordan jentene finner seg til rette, og blir mottatt, i en mannsdominert og maskulin kultur. Hva kan jentene egentlig vente seg når de møter til førstegangstjeneste og rekruttskole?

Boka er basert på empiriske analyser av spørsmål som:

  • Hva preger kulturen jentene møter?
  • Hvilke lederutfordringer er det knyttet til at jentene skal avtjene verneplikt på lik linje med guttene?
  • Hvilke praktiske utfordringer knyttes til denne likestillingsreformen?
  • Hva skjer når jenter og gutter bor på fellesrom?
  • Hvordan skal for eksempel seksuell trakassering håndteres?
Boka vil være av interesse for studenter og forskere som er opptatt av kjønnsforskning og likestilling i tradisjonelle mannsdominerte og maskuline organisasjoner. Den er særlig aktuell for jenter og gutter som snart skal avtjene verneplikten, for foreldrene deres og ledelsen i Forsvaret som møter de nye rekruttene til førstegangstjeneste.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Likestilling i Forsvaret

"Til tross for at Norge er på topp i NATO-sammenheng når det gjelder likestillingstiltak, er vi samtidig blant de svakeste i faktisk måloppnåelse. Boken Likestilling i Forsvaret utforsker således et svært relevant tema fra et sosiologisk ståsted, og det er gledelig å se at dette omfattende forskningsprosjektet har resultert i en bok. [...} Datatilfanget er godt og sammensatt: bestående av intervjuer, uformelle samtaler, feltobservasjoner og en statistisk holdningsstudie. Menn og kvinner er intervjuet i både Hæren og Sjøforsvaret. Bokens tilgjengelige språk og fortellende tone gjør den til behagelig lesning, et stort pluss i en sjanger hvor ofte det motsatte er tilfelle."

Elin Gustavsen, sosiologen.noLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Dag Ellingsen er sosiolog og har arbeidet på Universitetet i Oslo, Statistisk sentralbyrå, i media og på forskjellige forskningsinstitutter. Nå er han seniorforsker på Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Ulla-Britt Lilleaas er sosiolog og har i flere årtier arbeidet med temaer innen kjønnsforskning og likestilling. Hun er nå professor/forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. Tidligere har hun blant annet vært leder for Senter for likestilling ved Universitetet i Agder.