Liker - liker ikke (Ebok)

Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet

Forfatter:

Bernard Enjolras, Rune Karlsen, Kari Steen-Johnsen og Dag Wollebæk

Forfatter: , , og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2013
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 4.72 MB
Filformat: EPUB
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202422257
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi , Samfunnsfag , Markedsføring og Mediefag
Fag: Markedsføring, Mediefag, Samfunnsfag, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Liker - liker ikke

Hvordan påvirker sosiale medier samfunnsengasjement, demokratisk deltakelse og offentlighet? Bidrar sosiale medier til å styrke eller svekke mobiliseringen rundt samfunnspolitiske spørsmål? Hvordan endrer sosiale medier den offentlige samtalen?

Liker – liker ikke bygger på omfattende undersøkelser av nordmenns bruk av sosiale medier. Den går inn i en rekke sentrale debatter knyttet til sosiale medier, blant annet om digitale skiller, slacktivisme, ekkokamre, ekstremisme og cyberbalkanisering, og inneholder flere overraskelser:

  • En person som «liker» en protestgruppe på Facebook har omtrent like stor sannsynlighet for å bli rekruttert til en demonstrasjon som et medlem av en frivillig organisasjon.
  • En av tre nordmenn deltar i politiske debatter på nettet, og disse har omtrent det samme synet på innvandringspolitikk, økonomisk politikk, miljøpolitikk og en rekke andre spørsmål som nordmenn flest.
  • Leserne av innvandringskritiske blogger leser i de fleste tilfeller også blogger skrevet av innvandringsliberalere, og leserne av høyreorienterte blogger leser oftest også venstreorienterte blogger.
  • Boka nyanserer utopiene og dystopiene som ofte knyttes til sosiale medier. Den drøfter kritisk konsekvensene for offentlighet, forskyvninger mellom offentlig og privat, personvern og ytringsfrihet og gir nye teoretiske perspektiver for å forstå disse endringene.
Boka passer for studenter innen medie- og samfunnsfag og er nødvendig lesning for alle som vil forstå hva sosiale medier gjør med samfunnet vårt.

Til toppen

Andre utgaver

Liker - liker ikke
Bokmål Heftet 2013
Forfatter(e)

Bernard Enjolras har både doktorgrad i sosiologi fra Québec Universitet i Montréal (Canada) og en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Sorbonne i Paris (Frankrike). Han er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og leder av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Hans faglige interesser og forskningsfelt er sivilsamfunn, frivillige organisasjoner, offentlige politikk, offentlig governance og sosiale medier og offentlighet.

Rune Karlsen (f. 1975) er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Karlsens forskningsområder omfatter blant annet politisk kommunikasjon, valgkamp, politiske partier, politiske eliter og mediepåvirkning.

Kari Steen-Johnsen (f. 1970), ph.d., er sosiolog og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Steen-Johnsens forskningsinteresser inkluderer temaer som politisk mobilisering og deltakelse, offentlig debatt og ytringsfrihet, med vekt på konsekvenser av digitalisering og fremvekst av sosiale medier. Hun leder prosjektene «CEPOL – Politikeres kommunikasjonsmakt gjennom sosiale medier», og «FREXO – Ytre høyre på nett og samfunnets motstandskraft», som begge tar for seg forholdet mellom politikere / politiske organisasjoner, medier og borgere innenfor en digital offentlighet.

Dag Wollebæk er statsviter (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning og tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Wollebæk har publisert bøker og en rekke fagartikler, hovedsakelig om sosial kapital, organisasjoner og frivillighet.