Levd observasjon (Heftet)

En vitenskapsteoretisk kommentar til observasjon som forskningsmetode

Forfatter:

Gunvor Løkken

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 160
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202322380
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Helse- og sosialfag , Pedagogikk og elevkunnskap , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Helse- og sosialfag, Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Levd observasjon

Denne boka gir en utdypende innføring i observasjon som fenomen og forskningsmetode. Tittelen Levd observasjon viser til at forskeren er medproduserende i alle faser av forskningsprosessen. Ved hjelp av den franske filosofen Maurice Merleau-Pontys variant av fenomenologien viser forfatteren at forskeren alltid er til stede i verden som kroppssubjekt og at viten i bunn og grunn blir til gjennom dette subjektet.

I tillegg til å diskutere observasjon som fenomen, viser Gunvor Løkken hvordan observasjon presenteres i internasjonal metodelitteratur etter 2000, og hun gir et konkret eksempel på bruk av observasjon som metode når hun forteller om et observasjonsstudium blant ett og to år gamle barn i en barnehage.

Boka er nyttig for alle som skal bruke observasjon som forskningsmetode, særlig forskere og forskerstudenter ved universiteter og høgskoler.

Til toppen

Presse Levd observasjon

«Jeg ser boksen som et verdifullt bidrag for observasjonsforskere fra ulike metodologiske poisjoner som vil treffe vitenskapsteoretisk begrunnende valg av forskningstilnærming og forskningsmetode.»

Knut Løndal, Tidsskrift for samfunnsforskning

Til toppen

Forfatter(e)
Gunvor Løkken er professor ved Høgskolen i Sørøst-Norge.