Lesefrø (Heftet)

Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen

Forfatter:

Trude Hoel, Gunn Helen Ofstad Oxborough og Åse Kari H. Wagner

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 144
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202338985
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Språk, tekst og matematikk og Lese- og skriveopplæring
Fag: Lese- og skriveopplæring, Språk, tekst og matematikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Lesefrø

Leseaktiviteter er en viktig pedagogisk ressurs i barnehagens arbeid med språkstimulering. Denne boka bygger på erfaringer fra fire Lesefrø-barnehager og viser et bredt spekter av aktiviteter med barneboka i sentrum.

Lesefrø tar utgangspunkt i den kunnskapen vi har om språkutvikling og språkstimulering for både barn med norsk som morsmål og barn med norsk som andrespråk. I forlengelsen av dette belyses en rekke praktiske emner som for eksempel å etablere en kultur for språk og lesing i barnehagen, samarbeid mellom barnehage og bibliotek, verdien av tidlig innsats og leseaktiviteter for alle barna i barnehagen.

Boka egner seg for ansatte i barnehager og bibliotek, og for studenter i førskolelærer- og bibliotekarutdanningen.

Til toppen

Presse Lesefrø

«Lesefrø er en letlæst, formidlende, farverigt illustreret og motiverende bog, som på en overskuelig måde fastholder nogle centrale omdrejningspunkter, når vi driver sprogstimulering med udgangspunkt i læseaktiviteter og bøger i børnehaven. Der er lagt vægt på formidling af nyttige hverdagsfortællinger som et autentisk udstillingsvindue fra projektet, der som mål havde at etablere gode læsevaner både i børnehave og hjemme.»

Bjarne Købmand, Læsepædagogen 1/2012

«Forfatterne har skrevet en lett-tilgjengelig, konkret og praktisk bok for førskolelærere, bibliotekarer og studenter.»

Arne Solli, Første steg, 2011Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Trude Hoel er universitetslektor ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Universitetet i Stavanger), med ansvar for barnehagefeltet. Hun er en etterspurt kursholder på temaene leseaktiviteter, språkstimulering og leselyst i barnehagen, og har skrevet flere læremidler og lærebøker om leseaktiviteter.

Gunn Helen Ofstad er universitetslektor og ansatt ved Lesesenteret, Universitet i Stavanger. Hun har lang erfaring fra barnehagefeltet, både som førskolelærer, spesialpedagog og foredragsholder og som foreleser ved lærer- og barnehagelærerutdanningen. Hun har vært ansvarlig for masteremner knyttet til barns språkutvikling og språklige utfordringer og har undervist på videreutdanningen for AKS i Oslo kommune. Ofstad har god kjennskap til utdanningsløpet fra barnehage til SFO og skole etter utstrakt veiledning og samarbeid med kommuner gjennom nasjonale satsinger som språkkommuner og REKOM-ordningen, og hun har arbeidet med overgangen fra barnehage til skole i flere prosjekter, blant annet i språkløyper.no. Hun er opptatt av at de ansatte i barnehage, SFO og skole skal få god kunnskap om språk og barns språkutvikling, og at språkarbeid sees som sentralt i all læring og alt samspill.

Åse Kari H. Wagner er senterleder og førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Universitetet i Stavanger). Hun har doktorgrad i nordisk språk, og har særlig arbeidet med språkkontakt, flerspråklighet og tidlig språkutvikling. Hun har skrevet læremidler og lærebøker, samt forskningsartikler nasjonalt og internasjonalt.