Leseforståelse i skolen (Heftet)

Utfordringer og muligheter

Forfatter:

Vibeke Grøver og Ivar Bråten (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 256
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202650063
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Norsk , Spesialpedagogikk , Pedagogikk og elevkunnskap , Litteratur- og språkvitenskap og Pedagogikk
Fag: Litteratur- og språkvitenskap, Norsk, Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Leseforståelse i skolen

I Leseforståelse i skolen får lærerstudenter og lærere forskningsbasert kunnskap om hva leseforståelse er og hvordan elever utvikler leseforståelsen gjennom grunnskolen. Forfatterne viser hvilke utfordringer elever som strever med å lese møter, og hva det vil si å forstå digitale tekster og lese multiple informasjonskilder kritisk. I tillegg viser de hva som kan motivere elever til å investere tid og innsats i slik lesing.

Forfatterne drøfter også hvordan grunnskolen kan fremme god leseforståelse ved å utnytte mulighetene og utfordringene som følger med flere flerspråklige elever, endringer i demografi, teknologi og informasjonsflyt.

Bokas bidragsytere er internasjonalt orienterte forskere innenfor det feltet de skriver om. De fleste av dem er nåværende eller tidligere medlemmer av forskergruppen TextDIM ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Til toppen

Selv den som allerede har lest mange bøker om leseforståelse, vil finne noe nytt og interessant her.
Kjersti Dybvig, lektor og forfatter, i Bedre skole nr. 1 2022

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Ivar Bråten er professor i pedagogisk psykologi ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet Oslo. Han forsker særlig på temaet kritisk lesing av multiple og digitale tekster og har blant annet utgitt boken Leseforståelse (Cappelen Damm Akademisk, 2007) og The Handbook of Multiple Source Use (med Jason Braasch og Matt McCrudden, Routledge, 2018).

Vibeke Grøver er professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på utvikling av språk og tekstforståelse hos barn og har blant annet publisert Å lære språk i barnehagen (Cappelen Damm Akademisk, 2018) og Learning through Language. Towards an Educationally Informed Theory of Language Learning (med Paola Uccelli, Meredith Rowe og Elena Lieven, Cambridge University Press, 2019).

Anette Andresen er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Høyskolen Kristiania. Hun forsker på elever med dysleksi og multimedielæring.

Øistein Anmarkrud er professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, og professor II i spesialpedagogikk ved Høgskolen Kristiania. I sin forskning er han særlig opptatt av hvordan elever med og uten dysleksi forstår digitale og multimediale tekster, og hvilke kognitive og motivasjonelle faktorer som påvirker denne forståelsen. Anmarkrud har tidligere arbeidet som rådgiver i dysleksiteamet ved Bredtvet kompetansesenter, og som pedagogisk-psykologisk rådgiver i PPT.

Christian Brandmo er professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser er knyttet til motivasjon og læreprosesser hos ulike grupper og inkluderer forskning på elever, studenter, lærere og skoleledere. Han har publisert kapitler i en rekke norske fagbøker, blant annet om elevers lesemotivasjon, læreres jobbmotivasjon og ledelsesmodeller i skolen.

Eva Wennås Brante er dosent i pedagogikk ved Institutionen för Kultur, språk, medier, Malmö Universitetet, der hun blant annet underviser om lese- og skriveopplæring i lærerutdanningen. I sin forskning er hun spesielt opptatt av kritisk lesing og informasjonssøking på nettet, samt digitalisering av svenskundervisning for yngre barn. Brante har tidligere erfaring som lærer i barneskolen.

Jarmila Bubikova-Moan er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høyskolen Kristiania. Hennes forskningsinteresser er primært knyttet til diskursanalytiske tilnærminger til språkutvikling, flerspråklighet og læring i tidlig barndom.

Leila E. Ferguson er professor i pedagogikk ved Høyskolen Kristiania. Hun forsker på menneskers kunnskapssyn og relaterte temaer, som (strategisk) kildebruk og kritisk tenkning.

Åste Mjelve Hagen er førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. I sin forskning er hun spesielt opptatt av barns språkutvikling og hvordan vi kan forebygge problemer med lesing og skriving i skolen. Hun har også forsket på leseforståelse, lesestrategier og lesing av multiple tekster.

Mia Cecilie Heller er seniorrådgiver ved Statped avdeling språk/tale. Hun forsker på språkutvikling hos flerspråklige barn, utviklingsmessige språkforstyrrelser og tiltak som kan fremme barns språklæring i skolen.

Carita Kiili er akademiforsker ved Fakultetet for Utdanning og Kultur ved Universitetet i Tammerfors. Hun forsker på lesing på internett og på hvordan lærere kan gi elever i grunnskole og videregående skole støtte til å lese på internett.

Joshua Lawrence er professor ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet Oslo. Han underviser i kvantitativ metode og intervensjoner med fokus på lesing. Han forsker på hvordan ungdom utvikler ferdigheter innen kritisk tenkning, argumentasjon, diskusjon og lesing.

Kristin Rogde er post.doc. ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo. I hennes forskningsprosjekter er det spesielt effekten av tiltak rettet mot språkforståelse hos enspråklige og tospråklige barn som har vært i fokus.

Veslemøy Rydland er professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på flerspråklige barns utvikling i hjem, barnehage og skole.

Ladislao Salmerón er professor i pedagogisk psykologi ved Institutt for psykologi ved Universitet i Valencia i Spania. Han forsker på hvilken betydning digitalisering har for lesing, og han har omfattende publisering om dette temaet i internasjonale tidsskrifter og bøker.

Catherine E. Snow er professor ved Harvard Graduate School of Education. Hun har omfattende forskning på barns første- og andrespråktilegnelse, på relasjoner mellom barns talespråk og leseforståelse og på bruk av klasseromsamtaler og diskusjon for å fremme leseforståelse.

Helge I. Strømsø er professor i pedagogikk ved Institutt for Pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Han forsker på elever og studenters lesing av trykte og digitale tekster, og har gjennom de siste tiårene skrevet om dette både i norske og internasjonale tidsskrifter.

Jenny Michelle Thorbjørnsen har mastergrad i Comparative and International Education fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitet i Oslo. Hun har blant annet vært involvert i et forskningsprosjekt om kritisk tenkning.