Lekelyst i barnehagen (Heftet)

Å fremme lekens egenverdi

Forfatter:

Maria Øksnes og Einar Sundsdal

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 124
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Leklust i förskolan - Främja lekens egenvärde
ISBN: 9788202602567
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring og Barnehagelærerutdanning
Fag: Barns utvikling, lek og læring
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Lekelyst i barnehagen

Leken har en sentral plass i barnehagen og er avgjørende for barns livskvalitet – men hvordan kan du som arbeider med barn bidra til fri og spontan lek?

Barnekonvensjonen gir alle barn rett til lek. Samtidig mener mange at barns lek nå er truet. Denne boken løfter frem lekens egenverdi og hvordan barnehagepersonalet kan arbeide med barnas frie og spontane lek.

Her presenteres teori og forskning som skaper bevissthet om lekens betydning. Budskapet er at voksne må støtte barnas lek og våge å være sammen med dem på lekende måter. Det finnes også praktiske ideer til hvordan man kan berike barns lek.

Gjennom en bedre forståelse av lekens betydning legges grunnlaget for profesjonell trygghet i hverdagens lek sammen med barna – en trygghet som hviler på innsikt om betydningen av lekeglede og lekelyst.

Boken henvender seg til alle som arbeider med barn i barnehage. Den kan være av interesse for foreldre, studenter og andre som bryr seg om barns lek.

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Lek

    Barndom i barnehagen / Maria Øksnes og Torben Hangaard Rasmussen (red.)

    Heftet
  • Læring

    Barndom i barnehagen / Maria Øksnes og Einar Sundsdal (red.)

    Heftet
Intervju

Forfatterne kommer med et høyt og tydelig varsko på lekens vegne
Les intervju med Maria Øksnes og Einar Sundsdal på barnehage.no

Til toppen

Forfatter(e)

Maria Øksnes er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hennes forskningsinteresser er først og fremst knyttet til områdene lek, fritid, barndom og ungdom. Øksnes har særlig tatt opp emner som danning, demokrati og motstand og barns lekekultur. Hennes bok Lekens flertydighet. Om barns lek i en institusjonalisert barndom (2010) er oversatt til flere språk. Øksnes er sammen med Sundsdal, Løvlie og Kvam, redaktør for Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.

Einar Sundsdal er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU. Sundsdal har i sin forskning vært særlig opptatt av danningsteori og pedagogiske grunnlagsspørsmål. Han har publisert en rekke artikler som tar opp barnehagepedagogiske problemstillinger. Seneste bøker er Leklust i skolan. Främja lekens egenvärde (2017) med Maria Øksnes og antologien Ungdom, danning og fellesskap (2018), redigert med Maria Øksnes og Cecilie Haugen. Sundsdal er, sammen med Øksnes, Løvlie og Kavm, redaktør for Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.