Leie av lokaler (Innbundet)

En gjennomgang av lov om husleie. Fellesbestemmelsene om boligleie og lokalleie. Best. om lokalleie

Forfatter:

Vigdis Knutsen Magistad

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 582
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202218133
Kategori: Eiendomsrett , Kommentarutgaver og Avtale- og kontraktsrett
Fag: Avtale- og kontraktsrett, Eiendomsrett, Kommentarutgaver
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Leie av lokaler

Næringsliv, offentlig virksomhet og organisasjonsarbeid drives stadig oftere fra leide lokaler. Med denne boken får utleiere, leietakere og deres rådgivere et praktisk verktøy når kontrakter skal fremforhandles og konflikter løses.

Husleieloven gjelder ved leie av både boliger og lokaler. Lovens utgangspunkt og hovedfokus er boligleie. Det gjør at lovteksten enten blir liggende på siden av de problemene som oppstår ved lokalleie, eller gir uhensiktsmessige løsninger for denne typen leieforhold. Loven kan dessuten i stor grad fravikes i avtaler om leie av lokaler. Til sammen har dette medført at hovedvekten i litteraturen så langt har vært lagt på spørsmål som gjelder boligleie.

Denne boken tar utgangspunkt i avtaler om leie av lokaler og de behovene partene i disse avtalene har.

Til toppen

Presse Leie av lokaler

«Det er lite tvilsomt at vi her har fått et verk som vil være til stor nytte ikke bare for utleiere og leiere av fast eiendom, men for alle, ikke minst advokater, som arbeider med leierettslige spørsmål.»

Peter Lødrup, Nytt i privatretten 1/2008

Til toppen