Ledeord (Heftet)

Forfatter:

Knut Ove Eliassen og Knut Stene-Johansen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 380
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202198305
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Ledeord

Forfatternes ambisjon er å vise hvordan litteraturvitenskapelig teori på et fruktbart vis kan integreres i tekstanalysen. Målet med denne boken er ikke å gi en innføring i litteraturanalytisk metode, men – gjennom en rekke ”lærestykker” – å styrke det reflekterte og teoretisk innstilte studiet av litteratur.

Boken inneholder en serie analyser av passasjer hentet fra sentrale tekster i europeisk litteratur fra Cervantes og Rousseau til Woolf og Solstad. Analysene er ordnet etter begreper, men av en annen art enn dem vi er fortrolige med fra litteraturvitenskapens mer kjente metodologiske tradisjoner eller skoleretninger. I tråd med dette har boken fått tittelen Ledeord. Tanken med termen ledeord er å si noe om hvordan begreper fungerer i en litterær analyse. Begreper gjør noe, de er ikke bare betegnelser på fenomener som allerede foreligger i teksten, men er i seg selv produktive. Begreper etablerer sammenhenger og får forskjeller til å tre frem, de gir et mål for tekstenes betydningsmangfold og for kompleksiteten i deres retoriske og mimetiske landskap. Slik frembringer vellykkede og produktive begreper ny erkjennelse, og ikke bare gjenkjennelse.

Til toppen

Presse Ledeord

"Resultatet er original lesekunst for den som vil åpne bøker på nye måter."

Aftenposten, søndag 18.03.2007

Til toppen