Ledelse i klasserommet (Heftet)

– undervisningskvalitet fra teori til praksis

Forfatter:

Randi M. Sølvik og Sigrun K. Ertesvåg (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 220
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202643782
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk , Pedagogikk og elevkunnskap , Utdanningsledelse og Pedagogikk
Fag: Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap, Spesialpedagogikk, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Ledelse i klasserommet

Denne boka handler om lærerens ledelse i klasserommet og den interaksjonen som foregår mellom lærere og elever. I første del fokuseres det på hvordan lærer-elev-interaksjoner på ulike måter fremmer elevenes motivasjon og deres sosiale og faglige læring. I bokas andre del vises det hvordan skolen som organisasjon kan støtte lærernes arbeid med å utvikle god klasseromspraksis. Slik presenterer boka ny kunnskap både om ledelse i klasserommet, klasseromsinteraksjoner, undervisningskvalitet og om hvordan skolen som organisasjon kan støtte en god ledelse i klasserommene.

Forfatterne sammenstiller teori og forsking og tar utgangspunkt i ny kunnskap utviklet gjennom forskingsprosjektet Classroom Interaction for Enhanced Student Learning (CIESL) som dreier seg om forskning på undervisningskvalitet, klasseromsinteraksjon, ledelse i klasserommet og profesjonell utvikling. Deres funn blir satt sammen med teori og tidligere forsking på feltet, og disse danner igjen grunnlag for drøftinger av praksisutøvelse i klasserommet og videreutvikling av praksis og mer forsking.

Boka er viktig for utdanningsforskere, masterstudenter, skoleledere, lærere og andre som er interessert i skole og utdanning.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Pål Roland er dosent ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger. Han har doktorgrad på temaet implementering og innovasjon og har tidligere publisert bokkapitler om mobbing i tidlig alder. Han har i flere år deltatt i nasjonale satsninger i arbeidet mot mobbing og underviser på masterstudiet i spesialpedagogikk ved UiS.

Elsa Westergård er førsteamanuensis (ph.d.) ved Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger (UiS). Hun har en doktorgrad innen samarbeid mellom hjem og skole med tittelen Parental disillusionment with school. Westergård har publisert flere vitenskapelige artikler som omhandler samarbeid mellom hjem og skole i tillegg til flere nasjonale artikler i bøker/hefter. Hun er kursholder ved flere av Senter for atferdsforsknings utadrettede program i tillegg til at hun underviser og veileder studenter ved masterprogrammet i spesialpedagogikk ved UiS.