Ledelse av mennesker i det nye arbeidslivet (Heftet)

Forfatter:

Jarle Bastesen, Birthe Kåfjord Lange, Andreas N. Thon og Hans Erik Næss (red.)

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 306
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202702892
Kategori: Organisasjon og ledelse
Fag: Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Ledelse av mennesker i det nye arbeidslivet

Denne boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

Denne utgivelsen er den første i en serie bøker fra Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania. Ledelse av mennesker i det nye arbeidslivet byr på 11 kapitler om ledelsesrelaterte problemstillinger knyttet til blant annet digitalisering, oppdragsbasert ledelse, konsulentvirksomhet, atferdsbiologi, mentorprogrammer, selvledelse, bedriftshelse, tillit og arbeidsinkludering.

Kapitlene tar utgangspunkt i eksempler og empiri fra næringslivet, offentlig sektor, idrett og media, og berører sentrale dimensjoner ved ledelse som forskningsfelt:

• God ledelse tar hensyn til at mennesker er mer enn prosesser
• God ledelse innser at menneskers handlingsrom har avgjørende betydning
for hvordan vi gjør jobben vår
• God ledelse forstår betydningen av konteksten som mennesker og organisasjoner befinner seg i
• God ledelse innebærer å være bevisst på forholdet mellom endring og kontinuitet

På den ene siden utforsker kapitlene temaer, caser og begreper som bringer forskningsfeltet framover, spesielt i norsk sammenheng, med et mangfold av teoretiske, konseptuelle og empiriske studier. På den andre siden utfordrer de samme kapitlene en del antagelser, språkbruk og påstander innen ledelsesforskning som kan bidra til å tilsløre fagets verdi for arbeidslivet generelt. Kapitlene er rike på forskningsbaserte innsikter i hva slags omstendigheter og prosesser morgendagens ledere vil ha nytte av å kjenne til. Boka retter seg derfor primært mot forskere, ledere og lederutviklere, men også til studenter og praktikere med interesse for ledelse som fag.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Jarle Bastesen er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Institutt for Ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania. Hans doktorgrad fra Norges Handelshøyskole (NHH) handler om raskt voksende bedrifter, såkalte gaseller, og hvilken egenskaper og forhold som gjør at disse lykkes og ikke lykkes over tid. Bastesen forsker også på organisasjonsutvikling, ledelse, entreprenørskap, atypiske tilknytningsformer i arbeidslivet og pedagogiske virkemidler i høyere utdanning.

Birthe Kåfjord Lange er førsteamanuensis i ledelse ved Høyskolen Kristiania. Hun har doktorgrad i ledelse fra NHH i 2008. Kåfjord Lange har 10 års erfaring fra leder- og kompetanseutvikling, blant annet i Equinor og som direktør for NHH Executive. Hun har også bred og variert styreerfaring. Langes doktorgrad omhandlet norske lederes håndtering av tid. Hun har også forsket ulike ledelsestema som lederes strategiske handlingsrom, hvordan ledere håndterer strategisk endring i krisetider betydningen av tillit og psykologisk trygghet i radikale endringsprosesser, lederutvikling, samt HRs ulike roller.

Andreas Thon er instituttleder og høyskolelektor ved Institutt for ledelse og organisasjon, Høyskolen Kristiania. Han har en Master of Arts fra University of Hertfordshire og Krigsskolen i Hæren. Thons forskningsinteresser er i første rekke ledelse, organisasjonsadferd, strategisk HR og læring gjennom praksis.

Hans Erik Næss (f.1978) skrev doktorgrad om verdensmesterskapet i rally, og er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania. Han har utgitt flere bøker, blant annet Forbedringsindustrien. Et oppgjør med prestasjonskulturen (2016).

Nils Arne Bakke er professor i digitaløkonomi og teknologiledelse ved Høyskolen Kristiania. Han er Dr.ing i industriell økonomi fra NTNU, har IT-utdannelse fra UiB, en magistergrad i sosiologi fra UiO, og har publisert et 20-talls bøker og artikler innen ledelse, bedriftsøkonomiske fag og logistikk. Bakke har omfattende erfaring som toppleder innen norske og internasjonale software- og teknologibedrifter, og har en rekke styreverv i slike virksomheter.

Jens Barland er førsteamanuensis og instituttleder på Institutt for kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. Hans doktorgrad omhandler skjæringspunktet mellom journalistikken og det kommersielle, med eksempler fra VG og Aftonbladet. Hans spesialfelt er forretningsutvikling i redaksjonelle medier og digital publisering.

Thea Renate Berg er forskningsassistent ved Institutt for ledelse og organisasjon, Høyskolen Kristiania. Hun fullfører en master i Organisasjon, Ledelse og Arbeid på UiO våren 2021. I masteroppgaven skriver hun om psykologisk trygghet i et rolleteoretisk perspektiv. Hun har forskningsinteresse knyttet til ledelse, organisasjonslæring og organisasjonspsykologi.

Rune Bjerke er førsteamanuensis i markedsføring ved Institutt for Ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania. Han er ph.d. fra Otago University, New Zealand, og underviser i Brand Management, selvledelse, Event Management, and Sponsorship Management. Han har ansvar for et emne i selvledelse ved Handelshøyskolen i Bodø og Universitetet i Sørøst-Norge. Bjerke har publisert bøker om merkevarebygging og event- og sponsormanagement, og en rekke artikler om helseledelse, arrangementsledelse, sponsorutvikling og merkevarebygging. Bjerke har lenge vært en del av HSMAI Event Awards, deriblant fire år som juryleder, og er også juryleder for Sponsor- og Eventprisen siden 2017.

Irmelin Drake, PhD, works as an Associate Professor in Leadership at Kristiania University College, Oslo. Her research interests are focused on leadership in and of organizations, change management, social innovation, gender and diversity. Drake has been involved in numerous research, development and innovation projects related to her research interests and she has co-authored two research-based books on leadership. She received her PhD from the Norwegian School of Economics in 2014, and her dissertation addresses leadership constructions from an internal stakeholder perspective.

Arild Fetveit er ph.d. fra Universitetet i Oslo, medieforsker og arbeider for Aletheia Media. Han har publisert innenfor resepsjonsforskning, konvergens, medium-spesifikk støy, musikkvideo og digitalisering av film og fotografi. Han har blant annet publisert i Norsk medietidsskrift, Screen, Media, Culture and Society, International Journal of Cultural Studies og NECSUS. Han arbeider i øyeblikket med to prosjekter, et om forretningsmodeller for journalistikk og et om hvordan kunstig intelligens redefinerer beviskraften til fotografiske bilder.

Anne Haugen Gausdal er professor i organisasjon, ledelse og innovasjon og prodekan for forskning ved Høyskolen Kristiania og professor II på UiT Norges arktiske universitet. Hun har ph.d. i bedriftsøkonomi fra NORD universitet. Hennes forskningsområder er tillit og tillits bygging, innovasjons-metodikk, regional innovasjon og ledelse innenfor bla sikkerhet, beredskap, nettverk og digitalisering.

Ola Martin Jensen Larsen er doktorgradsstipendiat ved Høyskolen Kristiania med utdanningsbakgrunn innen ledelse og økonomi fra henholdsvis Høyskolen Kristiania og Høgskulen på Vestlandet. Doktorgradsprosjektet omhandler temaet arbeidsinkludering, men han har også forskningsrelaterte interesser innen bærekraft og varsling.

Helene Tronstad Moe er førsteamanuensis innen arbeids- og organisasjonspsykologi ved Høyskolen Kristiania. Hun foreleser i fagene rekruttering, differensialpsykologi og arbeids- og organisasjonspsykologi. Hun har erfaring fra næringslivet innen arbeid med rekruttering, lederevaluering, organisasjonspsykologi, samt arbeidspsykologiske testverktøy.

Mari Svendsen er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Høyskolen Kristiania. Hun er psykolog og har en ph.d i arbeid og organisasjonspsykologi fra Aarhus Universitet. Mari har har publisert vitenskapelige artikler innenfor temaene ledelse, mestring og organisatorisk proaktivitet.

Elin Ørjasæter (f. 1962) er dosent i HR og arbeidsliv ved Høyskolen Kristiania. Hun har utgitt flere bøker om ledelse og arbeidsrett og er aktiv som foredragsholder og samfunnsdebattant.