Latin-Amerika i dag (Fleksibind)

Forfatter:

Benedicte Bull

Forfatter:
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202734541
Kategori: Statsvitenskap , Sosialantropologi og Samfunnsfag
Fag: Samfunnsfag, Sosialantropologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Latin-Amerika i dag

Latin-Amerika er på ny gjenstand for stormaktenes konkurranse om naturressurser. Benedicte Bull gir i denne boka et levende innblikk i hvordan den nye kampen om Latin-Amerika utspiller seg. I sentrum for framstillingen står framferden til stormaktsaktører som Kina, Russland og EU, som nå kjemper med USA om makt og innflytelse i regionen. I tillegg ser Bull nærmere på latinamerikanernes mange strategier konfrontert med endringene i regionen – og hvordan historiske, etniske, kulturelle, økonomiske og politiske bånd mellom Latin-Amerika og andre deler av verden former den nye interessekampen som pågår.

Latin-Amerika i dag er basert på forfatterens utallige opphold i Latin-Amerika, og hennes akademiske studier av regionen gjennom 25 år. Den er dessuten et resultat av daglig kommunikasjon med venner og kolleger i Latin-Amerika, som har delt av sin kunnskap, sine frustrasjoner og sitt engasjement for denne mangfoldige, men også hardt prøvede regionen.

Til toppen

Forfatter(e)

Benedicte Bull (f. 1969) er statsviter og professor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo. Hun har inngående kjennskap til Latin-Amerika og har publisert en rekke bøker og artikler om latinamerikansk politikk og økonomi.