Læringsplakaten (Heftet)

Skolens samfunnskontrakt

Forfatter:

Jorunn Møller og Liv Sundli (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 274
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276347333
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning og Pedagogikk
Fag: Pedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Læringsplakaten
Boka retter søkelyset mot grunnleggende prinsipper for oppløring slik de er formulert i «Læringsplakaten» i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.

I denne boka tar ledende forskere og forfattere av pedagogisk litteratur opp hvert av de 11 punktene til presentasjon og drøfting. Bokas hensikt er å få en samlet kritisk, inspirerende og informativ fremstilling av de hovedkrav «Læringsplakaten» representerer for skole, lærere og elever.

Temaene i Læringsplakaten settes inn i en samfunnsmessig sammenheng. Her drøftes samarbeid mellom skole og hjem, minoritetselever og flerkulturelt syn på skolen, samarbeid med lokalmiljø og globalisering, samt bruk av IKT og alternative og varierte arbeidsmetoder.

Til toppen

Forfatter(e)
Jorunn Møller er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresse er knyttet til ledelse i grunnskole og videregående skole, og er spesielt rettet mot den pedagogiske ledelsesfunksjonen. I de senere årene har hennes forskning også omfattet styring av skolen. Hun leder nå et NFR – prosjekt som undersøker hvordan ledere på ulike nivåer i skolen fortolker og håndhever lovverket og omformer rettslige standarder til profesjonell handling lokalt.