Læring med digital teknologi (Heftet)

Teorier og utviklingstrekk

Forfatter:

Anders Kluge

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 224
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202454548
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap , Utdanningsledelse , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Læring med digital teknologi

Hvordan endrer digital teknologi læringsprosesser? Med utgangspunkt i de viktigste læringsteoriene går forfatteren i denne boka gjennom sentrale tema og viser hvordan teknologien gir nye muligheter og nye utfordringer for læring. Tema som vektlegges er samarbeidslæring, programmering i skolen, læring med digitale spill og interaktive digitale representasjoner, læringsanalyse og kritisk tenkning.

Ved vurderinger av teknologi som skal tas i bruk i læringsprosesser er det sentralt å ha en nyansert forståelse av digital teknologi, derfor får også egenskapene ved denne teknologien en bred plass i boka. Digital teknologi endrer samfunn, organisasjoner, fag og de fleste aktivitetene vi engasjerer oss i. Denne utviklingen danner en bakgrunn for hvordan læring og undervisning også endrer seg. Samtidig gir teknologibruk grobunn for en rekke nye temaer og endrede krav til kompetanser.

Målgruppa for boka er studenter i lærerutdanningene. Den er også aktuell for lærere, profesjonsutdannere og andre som er opptatt av læring og undervisning. I tillegg er den relevant for de som arbeider med HR og tilrettelegger for læring med digital teknologi.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Anders Kluge er forsker ved Institutt for pedagogikk (IPED), Utdanningsvitenskapelig fakultet, ved Universitetet i Oslo. Han har erfaring både fra anvendt og mer grunnleggende forskning i grenselandet mellom digital teknologi og pedagogikk. Kluge har arbeidet tverrfaglig med læring og digital teknologi siden år 2000, blant annet med undervisning og forskning ved IPED og i en dr.scient.-grad i informatikk fra 2005. Kluge er forfatter av boka Læring med digital teknologi. Teorier og utviklingstrekk (2021).