Læring (Heftet)

Serie: Barndom i barnehagen 

Forfatter:

Maria Øksnes og Einar Sundsdal (red.)

Barndom i barnehagen er en bokserie som består av fagfellevurderte vitenskapelige antologier der hver bok tar opp et sentralt forskningstema innen barnehagefeltet. Hvert tema belyses ut fra ulike teoretiske og forskningsmessige perspektiver av nordiske barnehageforskere og forskere fra felt som er relevante for det aktuelle temaet.

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 160
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: Barndom i barnehagen
ISBN: 9788202473860
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring og Barnehagelærerutdanning
Fag: Barns utvikling, lek og læring
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Læring

Hvordan barn lærer har alltid vært et sentralt pedagogisk forskningstema.

I Læring presenterer nordiske forskere ny kunnskap om barns læring. Artiklene i denne fagfellevurderte vitenskapelige antologien er et bidrag til den pågående utviklingen av ny innsikt i hvordan barn lærer. Forskningen springer ut av forskjellige forskningstradisjoner innenfor samfunnsvitenskap og humaniora. Artiklene har relevans som aktuell forskning for profesjonelt arbeid med barn.

Forskerne drøfter blant annet tema som:

 • eventyr og barns erfaringer
 • lek som læringsarena
 • språktilegnelse
 • undring
 • lek utendørs og helhetlig læring
 • syn på læring i barnehage og skole
Artiklene i boka bidrar med ny kunnskap som gir utdypet forståelse for barns læring innenfor institusjonelle rammer.

Medforfattere er Sturla Sagberg, Carola Kleemann, Hansjörg Hohr, Knut Løndal, Merete Lund Fasting, Stig Broström og Dion Sommer.

Til toppen

Andre aktuelle titler

 • Vennskap

  Barndom i barnehagen / Maria Øksnes og Anne Greve (red.)

  Heftet
 • Motstand

  Barndom i barnehagen / Maria Øksnes og Marcus Samuelsson (red.)

  Heftet
 • Lek

  Barndom i barnehagen / Maria Øksnes og Torben Hangaard Rasmussen (red.)

  Heftet
Presse Læring

Klargjør ulike syn på læring

Læringsbegrepet er mangetydig. Hvordan det forstås, er avgjørende for en fruktbar samtale om læring. Denne boka er et flott bidrag til denne samtalen.

Ingeborg Tveter Thoresen, Første Steg nr. 4, 2016Les hele anmeldelsen

Et varsku til skolepolitikere 08.09.2016

I den rykende ferske boka Læring fra Cappelen Damm Akademisk redigert av Maria Øksnes og Einar Sundsdal er professor Dion Sommer intervjuet. Han fyrer av mot utdanningspolitikkens knefall for PISA.

Ingeborg Tveter Thoresen, dagensperspektiv.noLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Maria Øksnes er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hennes forskningsinteresser er først og fremst knyttet til områdene lek, fritid, barndom og ungdom. Øksnes har særlig tatt opp emner som danning, demokrati og motstand og barns lekekultur. Hennes bok Lekens flertydighet. Om barns lek i en institusjonalisert barndom (2010) er oversatt til flere språk. Øksnes er sammen med Sundsdal, Løvlie og Kvam, redaktør for Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.

Einar Sundsdal er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU. Sundsdal har i sin forskning vært særlig opptatt av danningsteori og pedagogiske grunnlagsspørsmål. Han har publisert en rekke artikler som tar opp barnehagepedagogiske problemstillinger. Seneste bøker er Leklust i skolan. Främja lekens egenvärde (2017) med Maria Øksnes og antologien Ungdom, danning og fellesskap (2018), redigert med Maria Øksnes og Cecilie Haugen. Sundsdal er, sammen med Øksnes, Løvlie og Kavm, redaktør for Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.

Merete Lund Fasting arbeider som førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. Hennes doktoravhandling omhandler barns lek og lekesteder utendørs. Hennes fokus i forskning er barn, lek, bevegelse, natur, betydningsfulle steder, barndom, livsmestring og friluftsliv. Hun har publisert artikler, bokkapitler og bøker innenfor disse temaene, blant annet var hun medredaktør for boka Å forske blant barn (2021) og bidragsyter i Friluftspedagogikk (2019), Læring (2016) og Engasjement i praksis (2013). Nå jobber hun med et større prosjekt med tittelen Lekens kraft – lek, bevegelse og natur som livsmestring. Les mer om Fasting på Universitetet i Agder.

Hansjörg Hohr er professor emeritus i pedagogisk filosofi ved Universitetet i Oslo, institutt for pedagogikk. Hans faglige tyngdepunkt ligger i estetikk, kunnskapsbegrep og sosialiseringsteori. Av nyere bokutgivelser kan nevnes Erfahrungstheoretische Begründung ästhetischer Erzieung (2017), Das Märchen – zwischen Kunst, Mythos und Spiel (2012), Gesellschaft, Religion und Ästhetik in der Erziehungsphilosophie John Deweys (2012) sammen med Hein Retter.

Professor i kroppsøving ved OsloMet – storbyuniversitetet, og har arbeidet med kroppsøvingslærerutdanning i over 30 år. I sin forskning interesserer han seg spesielt for lek og selvbestemt fysisk aktivitet blant barn og ungdom, og om hvordan dette bidrar til helhetlig utvikling og læring. I tillegg har han deltatt som medforsker og veileder i forskningsprosjekt som retter seg mot undervisning i skolen, spesielt knyttet til kroppsøving og til uteskole. Løndal har vært seksjonsredaktør for temaet idrett/kroppsøving i det vitenskapelige tidsskriftet Journal for Research in Arts and Sports Education.

Sturla Sagberg er professor i religion, livssyn og etikk ved Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH). Han har skrevet flere bøker og en lang rekke artikler i skjæringsfeltet mellom etikk og religionspedagogikk. Siste bok var Religion, verdier og danning (2012) som er en fagbok primært for barnehagelærerutdanningen.

Bøker i serien