Læreren som regissør (Heftet)

Verktøy for ledelse i klasserommet

Forfatter:

Kristin Helstad og Per Arne Øiestad

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 186
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202482473
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap , Utdanningsledelse og Lærerutdanning
Fag: Pedagogikk og elevkunnskap, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Læreren som regissør

Å ta ledelse i klasserommet er å ta regien. Lærere er ledere som skal gi energi til elevenes læringsprosesser. I klasserommet dreier det seg om å utvikle klassen til et godt fungerende ensemble preget av positive relasjoner. Måter å lede læringsarbeidet på gjennom klassesamtaler og varierte didaktiske tilnærminger er lærerens verktøy i dette arbeidet. Boka bidrar med kunnskap både om slike verktøy og om hva som særpreger den ungdomsgenerasjonen lærere er ledere for. Den tar også opp betydningen av samarbeid mellom kolleger og skoleledelsens rolle i skolen som organisasjon.

Boka trekker veksler på et bredt og variert kunnskapsgrunnlag der ledelse i klasserommet blir belyst fra flere perspektiver og gjennom flere eksempler. Den har et utforskende blikk på ledelse og på verktøy for ledelse og læring, hva det handler om for lærere å utøve ledelse i klasserommet, og hva det innebærer å ta ansvar for elevenes læringsprosesser.

Denne boka bygger på nasjonal og internasjonal forskning og det vi vet om lærerarbeid og ledelse i klasserommet i dag.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Kristin Helstad er professor i pedagogikk ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet og ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Forskningsinteressene hennes er knyttet til ledelse og skoleutvikling, arbeidsplasslæring, akademisk skriving og kvalitetsarbeid i høyere utdanning. Hun underviser i lærerutdanningene og i skolelederutdanningene.

Per Arne Øiestad er regissør og utdannet teaterlærer, og har arbeidet med drama på flere ungdoms- og videregående skoler. For tiden jobber han på Hartvig Nissens skole i Oslo. Øiestad har også regissert en rekke teateroppsetninger og skrevet flere artikler om drama og musikk. Sammen med Kristin Helstad vant Per Arne Øiestad Faglitterært forfatterstipend 2014 for prosjektet Læreren som leder. Verktøy for ledelse og læring i klasserommet.