Lærebok i biomekanikk (Heftet)

Forfatter:

Alexander R. Wisnes

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 224
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276349207
Kategori: Idrettsfag
Fag: Idrettsfag
Nivå: Akademisk
Komponent: Tekstbok
Om utgivelsen Lærebok i biomekanikk
Lærebok i biomekanikk viser metoder for beregning av krefter i kroppen med eksempler fra daglig aktivitet og treningsøvelser. Den beskriver hvordan stillingsendringer og bruk av hjelpemidler har effekt på ledd og muskelkraft, samt analyse av øvelsers spesifisitet i forhold til det de skal påvirke. I tillegg er støtte- og bindevevenes egenskaper og tilpasning beskrevet. Boka er rikt illustrert.

Til toppen

Tilleggsmateriell
Presse Lærebok i biomekanikk

Etterlengtet emne

Endelig en pedagogikkbok myntet på bachelorstudenter innen trio-utdanningene barnevern, sosionom og vernepleie. Sollesnes er utdannet spesialpedagog. Som underviser på bachelor-programmene i barnevern og vernepleie har han likevel et godt grunnlag for å skrive ei lærebok for sosialarbeidere. [...] Bokas pre er at den setter pedagogikkens hva og hvordan inn i kontekster for yrkesgrupper, og at den har et tydelig pedagogisk grunnståsted. Begge deler kan bidra til bevisstgjøring, debatt, faglig refleksjon og trang til å spørre.Carl Chr. Bachke, Fontene

Til toppen

Forfatter(e)

Alexander R. Wisnes er cand.real og førstelektor. Han er ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen, Institutt for fysioterapi. Wisnes er også tilknyttet Universitetet i Bergen, Institutt for samfunnsmedisinske fag, og Olympiatoppen, Avdeling for mekanikk og motorikk.