Lær meg norsk før skolestart! (Heftet)

Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen

Forfatter:

Margareth Sandvik og Marit Spurkland

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 176
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202387174
Kategori: Språk, tekst og matematikk
Fag: Språk, tekst og matematikk
Nivå: Akademisk
Komponent: Pedagogisk litteratur
Om utgivelsen Lær meg norsk før skolestart!

Barnehagen er svært viktig for barns utvikling av språklige ferdigheter, enten de har norsk eller et annet språk som morsmål. Men hvordan skaper man et godt språkmiljø i barnehagen – for alle barn?

Denne boka presenterer en metode for språkstimulering og et kartleggingsverktøy til bruk i barnehagen. Gjennom tilrettelagte, språkstimulerende bokstunder får alle barna mulighet til å delta i samtalen, og de får et felles grunnlag for utforsking og lek. Ved å bruke kartleggingsverktøyet Språkpermen kan personalet få bedre innsikt i barnas språkutvikling og barnehagens språkmiljø. Verktøyet inkluderer barnas morsmål i tillegg til ferdigheter på norsk. Metode og verktøy er et resultat av prosjektet Lær meg norsk før skolestart! i Bydel Bjerke i Oslo.

Lær meg norsk før skolestart! passer for studenter i førskolelærerutdanningen og for ansatte i barnehager. Den reviderte utgaven beskriver mer inngående hvordan man går fram for å starte opp med metoden og verktøyet, og sammenhengen mellom boka og Språkpermen er utdypet.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Lær meg norsk før skolestart!

Å arbeide med barns språk er en viktig og ansvarsfull oppgave – Språk åpner dører!

«Boka er en revidert utgave som nå har lagt større vekt på sammenhengen mellom bok og kartleggingsverktøy. Den er basert på erfaringer fra «Bjerkeprosjektet». [...] God stimulering til gode språkkunnskaper så tidlig som mulig, bidrar til å redusere forskjeller i læringsutbytte og gir bedre skoleresultater. Dette særlig for barn med minoritetsspråklig bakgrunn, funksjonshemming og barn som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker. All forskning viser at det er viktig å kunne det norske språket når en begynner på skolen - for alle barn, leser en i boken.»

Anne Marie Pedersen, Vi og barna

Til toppen

Forfatter(e)

Margareth Sandvik er professor i norskdidaktikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har forsket på barns bruk av språk i ulike situasjoner, og har skrevet flere bøker og artikler om barns språkutvikling, barnehagens språkmiljø og digitale læringsmiljø i barnehage og begynneropplæring. Hun har i mange år vært med på å utvikle digitale læringsressurser for barn. Sandvik har bl.a utgitt bøkene Språkarbeid i barnehagen (2021) og Lær meg norsk før skolestart! (2012) og er medredaktør på antologien Digitale barnehagepraksiser (2019). Hun er også bidragsyter i Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen (2022).

Marit Spurkland er førstelektor ved førskolelærerutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus, der hun spesielt arbeider med barnelitteratur og sammenhengen mellom teori og praksis i fagfeltet. Hun er blant annet forfatter av «Bruk av litteratur i arbeid med barn og unge» (1996) og ulike artikler om barnelitterære emner.