Lær mer norsk

Lær mer norsk arbeidsbok (Heftet)

Norsk bokmål for fremmedspråklige

Forfatter:

Anne Golden, Tone Gedde og Else Ryen

Legg i ønskeliste

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 1992
Antall sider: 144
Forlag: Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788250812611
Om utgivelsen Lær mer norsk arbeidsbok

Ingen omtale

Til toppen

Forfatter(e)
Anne Golden er professor i norsk som andrespråk ved MultiLing, Universitetet i Oslo. Hun har vært med å bygge opp andrespråksfaget i Norge, har undervisningserfaring fra alle nivåer ved universitetet og har også undervist på en rekke etter- og videreutdanningskurs for lærere. Golden har deltatt på flere forskningsprosjekt (Kultur og språkkontakt, Askeladden, Morsmålstransfer i norsk innlærerspråk - en korpusbasert tilnærming, Språk, kultur og identitet), har publisert vitenskapelige artikler om en rekke emner relatert til ulike sider ved andrespråk og flerspråklighet og skrevet lærebøker knyttet til grammatikk og ordforråd i norsk som andrespråk.
Else Ryen er førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, der hun underviser i studiefaget norsk som andrespråk. Hun har arbeidet med bl.a. fagspråk, didaktikk og grammatikk og har forfattet og medredigert en rekke publikasjoner innen fagfeltet norsk som andrespråk. Hun har også arbeidet med skoleforskning og er opptatt av undervisning og læring i en flerkulturell kontekst.
Lær mer norsk