Kvinner i den vestlige verden fra år 1500 til i dag (Heftet)

Renessanse, reformasjon og revolusjon

Forfatter:

Ida Blom, Sølvi Sogner og Bente Rosenbeck

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2005
Antall sider: 395
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Cappelens kvinnehistorie (bd 2)
ISBN: 9788202243463
Kategori: Historie
Fag: Historie
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kvinner i den vestlige verden fra år 1500 til i dag

I løpet av de fem hundre årene fra 1500 til i dag skjedde store og revolusjonære endringer av samfunnene i den vestlige verden som forandret menneskelivene på grunnleggende vis. Endringene begynte i Europa og spredte seg derfra utover kloden.

Alt i alt har det skjedd en total og grunnleggende omveltning av samfunnet, politisk, økonomisk, sosialt og kulturelt.

Spilte kvinner en annen rolle enn menn når det gjaldt den retning utviklingen tok? Fikk de grunnleggende samfunnsforandringene samme betydning for kvinner og menn? Og hvordan skal vi forklare hendelser der kjønn ble avgjørende for de følger begivenhetene fikk? Dette er sentrale spørsmål forfatterne forsøker å svare på i denne boka.

Boka er en forkortet utgave av bind 2 av Cappelens kvinnehistorie, som kom ut i 1992. Forfatterne har skrevet et nytt forord og gjort en generell oppdatering av kapitlene. Utgivelsen er særlig rettet mot studenter som skal ha en innføring i europeisk kvinnehistorie.

Sølvi Sogner har skrevet første del om Europa 1500-1750. Ida Blom og Bente Rosenbeck har skrevet andre del om den vestlige verden fra 1750 til våre dager.

Til toppen

Forfatter(e)

Ida Blom (1931–2016) var Norges første professor i kvinnehistorie (Universitetet i Bergen) og en pioner i utviklingen av fagfeltet.

Sølvi Sogner (1932–2017) var professor emerita i historie ved Universitetet i Oslo. Hennes interesseområder var historisk demografi, migrasjonshistorie, familiehistorie, kvinnehistorie og retts- og sosialhistorie.