Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber (Ebok)

Forfatter:

Julia Orupabo

Forfatter:
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 170
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 0.71 MB
Filformat: PDF
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202633349
Kategori: Sosiologi , Sosialantropologi og Samfunnsfag
Fag: Samfunnsfag, Sosialantropologi, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber

Hvorfor oppfattes noen arbeidsoppgaver og yrker som «kvinnejobber», «mannsjobber» og «innvandrerjobber»? Hva betyr det egentlig når studenter opplever etnisitet som en barriere i noen profesjoner, mens det blir ansett som en fordel for å lykkes i andre? Kan etniske minoriteters inntog i kjønnstradisjonelle yrker bidra til å kaste lys over det at det norske arbeidsmarkedet er blitt mindre kjønnssegregert?

Denne boken handler om 36 mennesker som har valgt typisk kvinne- eller mannsdominerte utdanninger. Første gang vi møter dem er de fremdeles studenter. Den andre gangen har de fullført sin høgskoleutdanning og befinner seg i arbeidslivet. Men selv med en formell utdanning vurderer studentene sine muligheter på arbeidsmarkedet svært ulikt. Et argument som fremmes i boken, er at slike forskjeller handler om mer enn formell kompetanse. Det handler også om de subtile og skjulte barrierene og mulighetene i arbeidsmarkedet; nemlig det å beherske de uformelle kompetanseformene. Det å ikke lykkes med å innfri en uuttalt standard, kan føre til marginalisering og en følelse av diskriminering uten at den som havner utenfor helt klarer å sette fingeren på det som skjer.

Julia Orupabo utforsker i boken Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber forholdet mellom kulturelle stereotypier om kompetanse på den ene siden, og utdannings- og karriereaspirasjoner hos unge voksne på den andre siden. Boken gir kvalitativ innsikt i mekanismene som bidrar til at ellers like studenter plasserer seg ulikt i arbeidsmarkedet etter endte studier.

E-boken tilsvarer 1. trykte utgave. Oslo: Cappelen Damm, 2016.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Julia Orupabo (f. 1982) er sosiolog (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hun jobber med integrasjonsspørsmål knyttet til etnisitet, kjønn og klasse i utdanning og arbeidsliv.