Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber (Heftet)

Forfatter:

Julia Orupabo

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 170
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202499525
Kategori: Sosiologi , Sosialantropologi og Samfunnsfag
Fag: Samfunnsfag, Sosialantropologi, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber

Hvorfor oppfattes noen arbeidsoppgaver og yrker som «kvinnejobber», «mannsjobber» og «innvandrerjobber»? Hva betyr det egentlig når studenter opplever etnisitet som en barriere i noen profesjoner, mens det blir ansett som en fordel for å lykkes i andre? Kan etniske minoriteters inntog i kjønnstradisjonelle yrker bidra til å kaste lys over det at det norske arbeidsmarkedet er blitt mindre kjønnssegregert?

Denne boken handler om 36 mennesker som har valgt typisk kvinne- eller mannsdominerte utdanninger. Første gang vi møter dem er de fremdeles studenter. Den andre gangen har de fullført sin høgskoleutdanning og befinner seg i arbeidslivet. Men selv med en formell utdanning vurderer studentene sine muligheter på arbeidsmarkedet svært ulikt. Et argument som fremmes i boken, er at slike forskjeller handler om mer enn formell kompetanse. Det handler også om de subtile og skjulte barrierene og mulighetene i arbeidsmarkedet; nemlig det å beherske de uformelle kompetanseformene. Det å ikke lykkes med å innfri en uuttalt standard, kan føre til marginalisering og en følelse av diskriminering uten at den som havner utenfor helt klarer å sette fingeren på det som skjer.

Julia Orupabo utforsker i boken Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber forholdet mellom kulturelle stereotypier om kompetanse på den ene siden, og utdannings- og karriereaspirasjoner hos unge voksne på den andre siden. Boken gir kvalitativ innsikt i mekanismene som bidrar til at ellers like studenter plasserer seg ulikt i arbeidsmarkedet etter endte studier.

Til toppen

Boka byr på funn og perspektiver som tidvis er svært interessante, og for sosiologer og andre samfunnsvitere vil det være mye å hente.
Ragnhild Fjellro, Forskerforum

Andre aktuelle titler

Presse Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber

"Boka er meget godt skrevet, meget innholdsrik, lett å lese og samtidig med nok henvisninger til relevant litteratur og med teoretiske refleksjoner underveis. Boka egner seg meget godt til pensumlitteratur i forhold til ulikhet, kjønn, innvandring, utdanning og arbeid. Anbefales hermed på det varmeste."

Bente Rasmussen, Tidsskrift for kjønnsforskning 1/2017Les hele anmeldelsen

«... denne engasjerende og velskrevne boken anbefales til både nybegynnere og viderekomne. Den representerer en original analytisk tilnærming til studiet av kjønn og etnisitet og viser også hvor fruktbart det kan være med kvalitative studier av seleksjonsprosesser i utdanningssystem og arbeidsliv. Orupabo formidler en kompleks faglitteratur og presenterer egne forskningsfunn på en forbilledlig måte.»

Kristoffer Chelsom Vogt, Tidsskrift for samfunnsforskning 1/2017Les hele anmeldelsen

«Bedre enn de fleste makter hun å vise - i prosessens detaljerte forløp - hvordan aktørenes fortolkninger og strategier er informert av og samtidig (re)-produserer de strukturelle rammeverkene. [...] et grundig og godt stykke sosiologisk arbeid som bidrar med ny forståelse av arbeidsmarkedenes prosesser. [..] Resultatet er et mer nyansert forsvar for teoriene om segmenterte arbeidsmarkeder, og dermed også for en analyse av arbeidslivet som en arena for sosial ulikhet og sosial urettferdighet.»

Johan Fredrik Rye, Sosiologisk tidsskrift 4/2016

Glimrende formidling av komplisert stoff

«Orupabo får formidlet mye på få sider. Hun lar ingen påstand stå ubegrunnet og ingen spørsmål stå ubesvart. [...] Denne boka formidler et viktig kunnskap om et aktuelt og komplisert tema på en glimrende måte. Den framstår som svært nyttig for meg som student, og burde også leses av både arbeidsgivere, lærere, forskere, og de som driver politikk på dette feltet.»

Nora Warholm Essahli, sosiologen.no september 2016Les hele anmeldelsen

Avslöjande om arbetslivets dolda hierarkier 29.11.2016

«Sociologen Julia Orupabos nya bok Kvinnejobber, mannsjobber og invandrerjobber blottlägger de gömda strukturerna på den norska arbetsmarknaden och är ett utmärkt exempel på intersektionalitet i praktiken ...»

Maria Jacobson, feministisktperspektiv.se

«Boka byr på funn og perspektiver som tidvis er svært interessante, og for sosiologer og andre samfunnsvitere vil det være mye å hente. [...] en absolutt lesverdig bok om en aktuell tematikk.»

Ragnhild Fjellro, Forskerforum 7/2016Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Julia Orupabo (f. 1982) er sosiolog (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hun jobber med integrasjonsspørsmål knyttet til etnisitet, kjønn og klasse i utdanning og arbeidsliv.