Kvantitativ metode (Nettsted)

En praktisk tilnærming

Forfatter:

Christer Thrane

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202614799
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi , Matematikk og statistikk , Metode og studieteknikk , Samfunnsfag og Metodefag
Fag: Matematikk og statistikk, Metode og studieteknikk, Metodefag, Samfunnsfag, Sosiologi, Statsvitenskap
Varighet: Fram til 31.08.2022
Nivå: Akademisk
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Kvantitativ metode

Unibok er en digital utgave av læreboken.

Kvantitativ metode - en praktisk tilnærming er en lærebok som sikter mot at studenter og andre skal:

  • Få en forståelse av grunnbegrepene i (samfunns-)forskningen som bygger på kvantitativ metode/statistisk analyse
  • Kunne gjennomføre slike statistiske analyser på egeninnsamlede eller foreliggende data
  • Kunne skrive en bachelor- eller masteroppgave basert på kvantitativ metode/statistisk analyse innen samfunnsfagene vidt definert
Boken er eksempeldrevet og koblet tett opp til statistisk programvare (SPSS og Stata). Den har en tydelig praktisk orientering mot «å gjøre» kvantitativ metode, og den passer for samfunnsfagene inkludert økonomi, markedsføring, samfunnsmedisin og idretts- og helsefag.

Unibok er en digital utgave av boka og kan brukes på alle digitale flater, både online og offline. Teksten tilpasser seg skjermstørrelsen og kan også justeres, og man kan lytte til teksten med tekst-til-tale der ordene markeres samtidig under opplesingen. Innholdsfortegnelse, fulltekstsøk og bokmerkefunksjon gjør det lett å finne fram og holde oversikt. Man kan også markere tekst og legge inn notater, som man kan eksportere til pdf eller word.

Når du har lisens og tilgang til boken, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no eller via «Min side» på cda.no.

Til toppen

Andre utgaver

Kvantitativ metode
Bokmål Heftet 2018
Forfatter(e)
Christer Thrane er sosiolog (dr. polit.) og professor ved Høgskolen i Innlandet. Han har 25 års undervisningserfaring i samfunnsvitenskapelig metode, og ga i 2017 ut boken Regresjonsanalyse - en praktisk tilnærming på Cappelen Damm Akademisk.