Kvantitativ metode (Heftet)

En praktisk tilnærming

Forfatter:

Christer Thrane

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 202
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202584832
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi , Matematikk og statistikk , Metode og studieteknikk , Samfunnsfag og Metodefag
Fag: Matematikk og statistikk, Metode og studieteknikk, Metodefag, Samfunnsfag, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kvantitativ metode

Kvantitativ metode - en praktisk tilnærming er en lærebok som sikter mot at studenter og andre skal:

  • Få en forståelse av grunnbegrepene i (samfunns-)forskningen som bygger på kvantitativ metode/statistisk analyse
  • Kunne gjennomføre slike statistiske analyser på egeninnsamlede eller foreliggende data
  • Kunne skrive en bachelor- eller masteroppgave basert på kvantitativ metode/statistisk analyse innen samfunnsfagene vidt definert
Boken er eksempeldrevet og koblet tett opp til statistisk programvare (SPSS og Stata). Den har en tydelig praktisk orientering mot «å gjøre» kvantitativ metode, og den passer for samfunnsfagene inkludert økonomi, markedsføring, samfunnsmedisin og idretts- og helsefag.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Christer Thrane har doktorgrad i sosiologi (dr. polit.) og jobber som professor ved Høgskolen i Innlandet (HINN). Han har over 25 års erfaring med undervisning i statistiske analyser, og har tidligere skrevet blant annet fire lærebøker om dette emnet. I 2017 ga han ut boken Regresjonsanalyse – En praktisk tilnærming, og i 2018 fulgte Kvantitativ metode – En praktisk tilnærming, begge på Cappelen Damm Akademisk.