Kvalitet i skolen (Heftet)

- forskning, erfaringer og utvikling

Forfatter:

Monsen, Bjørnsrud, Nyhus og Aasland (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 218
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202286217
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap , Utdanningsledelse og Pedagogikk
Fag: Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap, Utdanningsledelse
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Akademisk, Vg1, Vg2, Vg3, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2, Yrkesfag Vg3 påbygging
Komponent: Pedagogisk litteratur
Om utgivelsen Kvalitet i skolen
Det fokuseres i dag mye på at vi trenger bedre kvalitet i norsk skole. Men, å vite hva denne kvaliteten består i og hvordan en skal oppnå bedre kvalitet, er ikke så enkelt fordi skolen er en så stor og kompleks organisasjon. Denne artikkelsamlingen tar opp og viderefører debatten om kvalitet i skolen på både det teoretiske og det mer praktiske planet.

Bokens første del har overskriften Om kvalitetstenkning og dens nedslag i norsk skole. Her viser forfatterne hvor sammensatte kvalitetsutfordringene er. Det er nødvendig å ha innsikt i skoleinstitusjonens historiske utvikling, hva forskning internasjonalt kan bidra med, og hvor vi står i den aktuelle debatten i Norge i dag.

Den andre delen heter Om ulike aktører i kvalitetsarbeidet. Forfatterne viser her hvilke dilemmaer skolefolk møter når kvalitetsspørsmålene kommer på dagsorden, men de viser også at skolens mange aktører ikke alltid har full oversikt og den nødvendige kompetanse for å komme med opplegg og ordninger som den enkelte skoleorganisasjon er best tjent med.

Boken er skrevet for skolefolk på alle nivåer, skolelederutdanningene og pedagogikk- og allmennlærerutdanningen.

Til toppen

Forfatter(e)
Lars Monsen (f. 1963) er forfatter, villmarks- og ekspedisjonsfarer, programleder og foredragsholder. Boken "Norge på langs", som han gikk sammen med Trond Strømdahl i 1989/90 er blitt stående som en klassiker i norsk villmarkslitteratur. Han står bak ekspedisjonssuksessene ”Canada på tvers” og TV-programmet ”Ingen grenser” og sistnevnte vant ”Gullruten 2010”. Lars Monsen er blant Norges fremste hundekjørere, og han har deltatt både i Femundløpet, Finnmarksløpet og Iditarot – verdens mest krevende hundekjørerløp.

Lars Monsen er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Han har vært leder av Nasjonalt nettverk for kvalitetsvurdering fra 2001. Han har deltatt i evalueringer av både Reform 94 og Reform 97; i den siste som leder av Programstyret nedsatt av Norges forskningsråd.

Bjørn Aasland er høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Notodden. Han har arbeidet mange år i grunnskolen og har nå mange år bak seg i lærerutdanning. I alle årene som lærerutdanner har han hatt samarbeidsprosjekter med grunnskoler innenfor skoleutvikling, skolevurdering, elevvurdering, tilpassa opplæring, læringssamtaler mm..
Halvor Bjørnsrud er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har i flere år vært aktiv medlem i det nasjonale nettverket for kvalitetsvurdering.
Peder Haug er Fil Dr. fra Universitetet i Stockholm, og er i dag professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda, avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Han har hatt lengre engasjement ved Møreforsking i Volda, Norsk senter for barneforskning ved NTNU i Trondheim, Norges forskningsråd og Universitetet i Stavanger. Haug har ledet en rekke forskningsprosjekter og gitt ut bøker og artikler med tema fra barnehage, skole, lærerutdanning og spesialundervisning. Et faglig sentreringspunkt er studier av utdanningsreformer.
Lene Nyhus har arbeidet med oppdragsforskning ved Østlandsforskning i flere år og er nå ansatt som stipendiat ved Høgskolen i Innlandet.
Knut Roald er dosent (PhD) ved Høgskolen i Sogn og Fjordane med ledelse, kvalitetsarbeid og organisasjonslæring som forskings- og undervisningsfelt. Han har bakgrunn som rektor, kommunalsjef og leder av industrivirksomheter. Roald har også stått sentralt i organisering av utviklingsarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner, fylkesmann og høgskoler/universitet. Han er knyttet til masterprogram i utdanningsledelse og har i flere år vært faglig ansvarlig for studietilbud innenfor den nasjonale rektorutdanningen. Han har skrevet en rekke bøker og fagartikler om kvalitetsarbeid, organisasjonslæring, utviklingsarbeid og kommuner som skoleeier.