Kunstfaglig og pedagogisk FoU (Heftet)

Nærhet, distanse, dokumentasjon

Forfatter:

Else Marie Halvorsen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 188
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276347531
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Estetiske fag og Pedagogikk
Fag: Estetiske fag, Pedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kunstfaglig og pedagogisk FoU

Boken Kunstfaglig og pedagogisk FoU tar i første rekke sikte på å dekke et behov for økt kompetanse innen kunstfag. Her drøftes både kjente tolkningsmåter knyttet til tekster, bilder og gjenstander, og forskning gjennom eget skapende arbeid. Det trekkes fram varierte eksempler, ikke minst fra hovedfags-/mastergradsoppgaver i forming/kunst og håndverk. Hensikten er å ta opp sentrale FoU-spørsmål felles for estetiske fagområder.

I boken drøftes også et utvalg pedagogiske forskningsmetoder, i hovedsak av kvalitativ art. Disse er rettet inn mot didaktiske og fagdidaktiske problemstillinger, både innen kunstfag og innen andre skolefag.

Målgruppen er både studenter på høyere nivå og faglig tilsatte.

Til toppen

Forfatter(e)
Professor Else Marie Halvorsen var i mange år tilknyttet Høgskolen i Telemark, Notodden, avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning. Hun har vært med på å bygge opp og videreføre studiet i hovedfag/mastergrad i formgiving/kunst og håndverk, med særlig ansvar for FoU og didaktikk. Halvorsen har skrevet en rekke fagartikler og bøker om estetikk og pedagogikk ut fra et kulturpedagogisk perspektiv.