Kunstens betydning? av Lisbet Skregelid og Kristian Nødtvedt Knudsen (Open Access)
Open Access

Kunstens betydning? (Open Access)

Utvidede perspektiver på kunst og barn & unge

Forfatter:

Lisbet Skregelid og Kristian Nødtvedt Knudsen (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2022
Kopibeskyttelse: Ingen DRM
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202738723
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Estetiske fag , Lærerutdanning og Praktisk-estetiske fag
Filformater: PDF
Lisenstype: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Estetiske fag, Praktisk-estetiske fag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kunstens betydning?

Hvorfor trenger barn og unge kunst? Hvordan begrunnes kunstens betydning i samfunnet? Denne antologien tar utgangspunkt i forskning utført av interne og assosierte medlemmer av den tverrfaglige forskningsgruppen Kunst og barn & unge ved Fakultet for kunstfag, Universitetet i Agder i Kristiansand.

I antologien argumenteres det for at det er sentralt å forske på barn og unges møter med kunst og kunstnerisk praksis direkte, men det er også relevant å utvide forskningshorisonten og forske på kunstfaglige problemstillinger som også indirekte berører barn og unge. Bokens undertittel peker på et ønske om å anvende en utvidet forståelse av begrepene kunst og barn og unge, som også kommer til uttrykk i relasjon til antologiens temaer, innhold og forskningstilnærminger.

Antologiens studier omhandler både barn og unges omgang med visuell kunst, musikk og teater i og utenfor barnehage, skole, kulturskole, og prosjekter som er mer i randsonen av denne målgruppen. Antologien er derfor ikke bare opptatt av hvilken betydning kunst og kunstnerisk praksis har for barn og unge, men også for samfunnet generelt. Antologien retter seg mot et bredt fagfelt og kan være interessant for alle som er opptatt av kunstens plass og betydning i skole og samfunn og i forskningen selv.

Lisbet Skregelid og Kristian Nødtvedt Knudsen er begge ansatt ved Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder.

Til toppen

Andre utgaver

Kunstens betydning?
Bokmål Heftet 2022
Forfatter(e)

Lisbet Skregelid (PhD) er førsteamanuensis i kunstpedagogikk ved Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder. Hun forsker pa° betydningen av møter med kunst og kunstnere, og pa° hvordan kunst og estetisk praksis kan ha en relevans i skole og samfunn. Særlig er hun opptatt av hvordan kunstens forstyrrende, uforutsette og affektive egenskaper, det hun omtaler som dissens, kan fungere som pedagogisk ledemotiv. Skregelid leder forskningsgruppa Kunst og barn & unge.

Kristian Nødtvedt Knudsen (PhD) is associate professor in Theatre at the Department of Visual and Dramatic Arts, University of Agder. He is chief editor of JASEd (Journal for Research in Arts and Sports Education) and his main teaching, research and developmental areas are: arts education, dramaturgy, performativity and artistic research.

Hege Bjørnestøl Beckmann er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag. Beckmann forsker på hvordan musikk kan påvirke ungdoms helse. Hun har også skrevet artikler som knytter ungdoms musikkbruk til identitetsutvikling og eksistensielle spørsmål. I tillegg er Beckmann medlem av forskningsnettverket SangBarSk, som undersøker sangaktivitet i barnehage og grunnskole.

Ingrid Bjørkøy er førsteamanuensis ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Hennes forskningsinteresser inkluderer postkvalitative og performative perspektiver på forskning og transdisiplinære tilnærminger på tidlig barndom med spesiell interesse for samspill med de yngste barna i barnehagen og performative tilnærminger på undervisning i barnehagelærerutdanning.

Jorun Christensen is associate professor of music at University of Agder (UiA), Department of Classical Music and Music Education. She teaches ear training and music didactics and music pedagogy.
Further information: https://www.uia.no/kk/profil/jorunc

Helen Eriksen er visuell kunstner, skribent og PhD kandidat ved Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder. Hun forsker på utviklingen av individens kunstnerisk praksis gjennom samproduksjon i forskjellige fellesskap. Hun var medstifter av og nå styreleder av Tenthaus Kunst Kollektiv. Hun har fått flere stipender og utmerkelser bl.a. statens kunstnerstipend for etablerte kunstnere.

Marius Lønskog Igland er universitetslektor ved Fakultet for Kunstfag ved Universitetet i Agder. Han har komponert musikk til teater og band, og blant annet gitt ut albumene «Or» (2017), med kvintetten URO og «Memory Happens Now» (2014), med sekstetten Mirage Ensemble. Ved siden av undervisning, forsker Igland på musikkaktiviteters betydning for subjektivering, tilhørighet og dannelse.

Helene Illeris har bakgrunn som kunstner, lærer og forsker. Hun forsvarte sin doktorgradsavhandling i kunst- og håndverkdidaktikk ved Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) (nå Aarhus Universitet) i 2002, og siden har hun arbeidet med å utvikle fagområdet i Skandinavia. Helene har skrevet en lang rekke vitenskapelige bøker, kapitler og artikler om didaktikk knyttet til samtidskunst, visuell kultur og estetiske læringsprosesser. Siden 2010 har hun vært ansatt på fulltid som professor i kunstfagdidaktikk ved Universitetet i Agder (UiA), Fakultet for kunstfag, der hun har vært opptatt av performative og kunstbaserte læringsformer og av bærekraft som innfallsvinkel til kunstfagene. Hun har utviklet begrepene Art Education for Sustainable Development (AESD) og økologisk oppmerksomhet i kunst og håndverk.

Monica Klungland er førsteamanuensis ved Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder. Hun forsker på fagdidaktikk innenfor kunst og håndverk i skole og barnehage, og er opptatt av hvordan inspirasjon fra barns spontane lek og fra samtidskunst kan berike fagets undervisningspraksis.

Jeppe Kristensen er professor ved Fakultetet for kunstfag ved Universitetet i Agder. Han er uddannet dramaturg ved Institut for Dramaturgi, Aarhus Universitet og var i en årrække dramaturg ved Det Kongelige Teater i København. Kristiensen er i tillegg aktiv som dramatiker og sceneinstruktør i teaterkompagniet Fix&Foxy.

Heidi Kukkonen is a research fellow at the University of Agder, Department of Visual Arts and Drama. She studies museum educational practices and encounters with abstract art in her PhD project.

Jørund Føreland Pedersen er universitetslektor ved Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder. Pedersens fotografiske virke utforsker iscenesettelser og grader av virkelighetsrepresentasjon. Hans fotografiske prosjekter har gjennom en tiårsperiode tatt utgangspunkt i kollektive praksiser i Norge og feltarbeid blant annet i Nord-Korea.

Anette Therese Pettersen er scenekunstkritiker og doktorgradsstipendiat ved Universitet i Agder, offentlig finansiert av Kulturtanken. Hennes forskningsprosjekt er en undersøkelse av hvordan ungdom opplever scenekunst i Den kulturelle skolesekken, og hvordan dette kan komme til uttrykk gjennom kritikk. Siste publikasjon: Kritikk for en fraværende leser (2018), medredaktør og bidragsyter.

Idunn Sem er universitetslektor ved Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder og rådgiver ved FLUKS – Senter for ung kunst og kultur. Sem utvikler og leder i tillegg egne prosjekter i skjæringspunktet digital teknologi, kunst, kultur og det kollektive.

Anna Svingen-Austestad (PhD) er førsteamanuensis i kunstfagpedagogikk ved Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen. Hennes forskning fokuserer på estetiske praksiser og subjektiveringsprosesser både med og uten tilknytning til utdanningsinstitusjoner. Særlig har hun vært opptatt av virkninger av samtidskunstens (poetiske) praksiser og prosesser.