Kunnskapens hemmeligheter (Heftet)

Forfatter:

John Lundstøl

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 1999
Antall sider: 150
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788245607901
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kunnskapens hemmeligheter

John Lundstøl knytter vårt hverdagsliv opp mot begreper som tiden, øyeblikket, selvet og tematiserer fenomener som overskridelse og erkjennelse. Med dette bringer han tilbake begreper som til dels synes å ha gått ut av vårt vokabular.

Boka springer ut av en langvarig beskjeftigelse med spørsmål som opptar mange fagfolk innen praktiske profesjoner. Den er et originalt og nytenkende bidrag i et hverdagspreget og tilgjengelig språk.Hva er kunnskap? Hvordan skal vi forstå kunnskap som fenomen i vår vestlige, moderne kultur? Hvordan skal vi forstå kunnskap i forhold til det livet hver enkelt av oss lever? På hvilken måte erverver vi oss kunnskap slik at den gjenspeiles i våre handlinger og i vår praksis? Spørsmålene er vi kanskje fortrolige med. Svarene som presenteres i denne boka er mer sjeldne.

John Lundstøl knytter vårt hverdagsliv opp mot begreper som tiden, øyeblikket, selvet og tematiserer fenomener som overskridelse og erkjennelse. Med dette bringer han tilbake begreper som til dels synes å ha gått ut av vårt vokabular, kanskje fordi begrepene er knyttet til fenomener som man i vår kultur mener at man ikke kan ha gyldig kunnskap om. Så langt i vår kunnskapsutvikling har vi derfor oppnådd at det fins sentrale fenomener i vårt liv som vi ikke lenger har begreper om. Av det følger at vi heller ikke får tenkt over fenomenene på en reflektert måte. I så måte utgjør disse tekstene et meget interessant bidrag til fornyelse.

Til toppen

Presse Kunnskapens hemmeligheter

«'Kunnskapens hemmeligheter' har vist meg ei anna kunnskapskjelde i tillegg til den framande, nemlig den erfaring og klokskap som erfarne barnevernsarbeidarar har oppøvd seg gjennom mange år ved å måtte handle i stadig nye og ulike situasjonar og reflektere over valga sine.»

Sigrid Nordstoga, Fontene, 1/2015

Til toppen