Kunnskap og begeistring (Fleksibind)

En innføring i museenes historie, hensikt og virkemåte

Forfatter:

Harald Høiback

Forfatter:
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 316
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202645236
Kategori: Estetiske fag , Historie og Historie, religion og filosofi
Fag: Estetiske fag, Historie
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kunnskap og begeistring

Kunnskap og begeistring. En innføring i museenes historie, hensikt og virkemåte er en historie-, innførings,- og lærebok om museer og museumskunnskap. Boka gir en grundig innføring i hvor museene kommer ifra, når de oppsto, hvordan de har utviklet seg, hva de gjør og hvordan de finansieres. Boka drøfter også museumsfilosofiske spørsmål som verdigrunnlag, samfunnsrolle og ideologiske betydning. Hvordan berøres ulike grupper av den virksomheten som foregår der? Og hva er egentlig museumsvirksomhet godt for? I tillegg til museologien ser forfatteren også nærmere på hva det praktiske museumsarbeidet består av – samtidig som han diskuterer publikumsdimensjonen og hva det er som gjør at enkelte museer fremstår som bedre og mer publikumsvennlige enn andre.

Boka er skrevet for studenter og forskere innenfor kulturfag, ansatte på museer, skoler, og i offentlig forvaltning og turistnæringen – og alle dem som er opptatt av museenes fortid, nåtid og framtid. Selv om dagens museer står overfor store utfordringer, argumenterer forfatteren for at vi med god styring og fornuftig finansiering vil kunne oppleve at museenes gullalder faktisk ligger foran oss, ikke bak oss.

Til toppen

Andre utgaver

Kunnskap og begeistring
Bokmål Ebok 2020

Andre aktuelle titler

Presse Kunnskap og begeistring

«Mot slutten av boken, der det diskuteres hvilken status og fremtid museer kan få, viser Høiback sin styrke som filosof. De vanskelige spørsmål om hvilket «vi» som får definere og beskrive sannheten, blir mer nyanserte og munner ut i en 15 punkts liste over hvorfor museer ikke skal havne på museum. Boken er et forsvarsskrift for museenes betydning for demokratiske samfunn, for at noe – foruten penger – har verdi og er bevaringsverdig.»

Kristina Skåden, Norsk museumstidsskrift 2/2020Les hele anmeldelsen

Tre tips som utvider museumshorisonten 02.07.2020

«Etter TF-rapporten og Menon-undersøkelsens rå-fakta lokker det med offiseren, historikeren, filosofen og sakprosaforfatteren Harald Høibacks optimisme. Han argumenterer at med god styring og fornuftig finansiering – så ligger museenes gullalder foran oss! Det kan vi lese om i boken Kunnskap og begeistring – en innføring i museenes historie, hensikt og virkemåte, der vi får en historisk og filosofisk innføring i det vi trenger å vite om museer i dag. Hvordan oppsto de, hvordan utvikles de, hva gjør de og hvordan finansieres de. Høiback gir museumsfilosofiske drøftinger om blant annet museenes samfunnsrolle, verdigrunnlag og ideologiske betydning. At forfatteren er oberstløytnant i Luftforsvaret og nestkommanderende ved Forsvarets museer, gir boken det lille ekstra. Det merkes ved at boken har et høyfrekventert eksempelutvalg fra militære museer, noe som gir boken et sjarmerende særpreg. Eksemplene hadde ikke blitt trukket frem uten forfatterens militære bakgrunn. Boken har også et rikt kildetilfang som gjør den godt egnet til å være en innføringsbok om museer.»

Helle Christine Ravn, MuseumsforbundetLes hele anmeldelsen

«Vidtfavnende og særdeles velskrevet innføringsbok om museumsvirksomhet. [...] Denne bokas fremste kvalitet er at den uanstrengt løfter fram og vurderer museenes virke fra alle bauger og kanter. Det skjer både bakover i tid og med blikk for det mangfoldet av museer som finnes, og de ulike premissene de drives på.»

Siri Lindstad, Forskerforum 4/2020Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Harald Høiback er oberstløytnant, professor og nestkommanderende ved Forsvarets museer. Ved siden av sin militære utdannelse har han en mastergrad i historie fra University of Glasgow og en doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo.