Kunnskap og begeistring (Fleksibind)

En innføring i museenes historie, hensikt og virkemåte

Forfatter:

Harald Høiback

Forfatter:
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 316
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202645236
Kategori: Estetiske fag , Historie og Historie, religion og filosofi
Fag: Estetiske fag, Historie
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kunnskap og begeistring

Kunnskap og begeistring. En innføring i museenes historie, hensikt og virkemåte er en historie-, innførings,- og lærebok om museer og museumskunnskap. Boka gir en grundig innføring i hvor museene kommer ifra, når de oppsto, hvordan de har utviklet seg, hva de gjør og hvordan de finansieres. Boka drøfter også museumsfilosofiske spørsmål som verdigrunnlag, samfunnsrolle og ideologiske betydning. Hvordan berøres ulike grupper av den virksomheten som foregår der? Og hva er egentlig museumsvirksomhet godt for? I tillegg til museologien ser forfatteren også nærmere på hva det praktiske museumsarbeidet består av – samtidig som han diskuterer publikumsdimensjonen og hva det er som gjør at enkelte museer fremstår som bedre og mer publikumsvennlige enn andre.

Boka er skrevet for studenter og forskere innenfor kulturfag, ansatte på museer, skoler, og i offentlig forvaltning og turistnæringen – og alle dem som er opptatt av museenes fortid, nåtid og framtid. Selv om dagens museer står overfor store utfordringer, argumenterer forfatteren for at vi med god styring og fornuftig finansiering vil kunne oppleve at museenes gullalder faktisk ligger foran oss, ikke bak oss.

Til toppen

Presse Kunnskap og begeistring
«Vidtfavnende og særdeles velskrevet innføringsbok om museumsvirksomhet. [...] Denne bokas fremste kvalitet er at den uanstrengt løfter fram og vurderer museenes virke fra alle bauger og kanter. Det skjer både bakover i tid og med blikk for det mangfoldet av museer som finnes, og de ulike premissene de drives på.»Siri Lindstad, Forskerforum 4/2020Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Harald Høiback (f.1969) er oberstløytnant og nestkommanderende ved Forsvarets museer. Han har en mastergrad i historie fra Universitetet i Glasgow og en doktorgrad i filosofi fra Universitet i Oslo, og han har sitt spesialfelt innenfor doktriner og militær idéhistorie.