Kulturøkonomi (Heftet)

Forfatter:

Vidar Ringstad

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2005
Antall sider: 272
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202245955
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kulturøkonomi

Kulturøkonomi er et spesialområde innen samfunnsøkonomifaget som har kommet til de siste 30 til 40 årene.

Internasjonalt er det en omfattende forskningsvirksomhet på området, og etter hvert begynner det å bli en del forskningsaktivitet her i landet også. Hensikten med denne boken er å gi en oversikt over sentrale deler av dette saksområdet slik det framstår i denne forskningen.

Blant de tema som tas opp, er samfunnsøkonomiske begrunnelser for kulturpolitikken, etterspørsel etter scenekunst, produksjons- og kostnadsproblemer for scenekunstinstitusjoner, markeder for bildende kunst, samfunnsøkonomiske problemstillinger i tilknytning til kulturarv, kulturminner, bøker og bokmarkedet, kulturens betydning for verdiskapingen, kunstnernes økonomiske kår og kunstnerne og deres organisasjoners aktiviteter i det politiske marked.

Framstillingen krever ikke forkunnskaper i samfunnsøkonomi, og det er gitt rikelig med litteraturreferanser for dem som ønsker å gå dypere inn i problemstillingene.

Til toppen

Forfatter(e)

Vidar Ringstad har sosialøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og tok den filosofiske doktorgrad samme sted. Han har vært stipendiat der, forsker i Statistisk sentralbyrå, dosent ved Høgskolen i Telemark og deretter seniorforsker ved Telemarksforskning.