Kulturforståelse i musikkfaget (Heftet)

Forfatter:

Anders Rønningen og Øyvind Husebø

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 176
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202730918
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning og Praktisk-estetiske fag
Fag: Praktisk-estetiske fag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kulturforståelse i musikkfaget

Kulturforståelse i musikkfaget handler om læreplanens kjerneelement kulturforståelse, og inneholder praktiske eksempler som lett kan tas i bruk i klasserommet.

Hva er egentlig musikk? Hva er kultur? Og hva er det å forstå? Hvordan kan planlegging, gjennomføring og vurdering av kulturforståelse i musikktimene se ut? Hvilke innfallsvinkler kan læreren ha når han skal jobbe med å styrke elevenes kulturforståelse? Dette er noen av spørsmålene denne boka gir hjelp til å finne svar på.

Boka viser hvordan lærere kan forstå og jobbe med kulturforståelse i klasserommet. Gjennom bokas tre hoveddeler behandles tematikken både teoretisk, didaktisk og metodisk. Forfatterne har som mål å styrke musikklærerens kulturforståelse og gi et godt grunnlag for å vurdere hvilken plass dette kjerneelementet kan ha i musikkundervisningen.

"Dette er virkelig en kjærkommen bok for norsk musikkpedagogikk! Den fortjener å bli pensum på alle norske lærerutdanninger og leses av alle musikkpedagoger og musikkforskere. Det er en bok vi virkelig trenger – den gir nye perspektiver som kan inspirere til kritisk diskusjon."

Jan Sverre Knudsen, professor ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Øyvind Husebø er førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han er utdannet allmennlærer og har mastergrad i musikkpedagogikk. Han har bred undervisningserfaring fra grunnskolen både som kontaktlærer og musikklærer og har også undervisningserfaring fra videregående skole, kulturskole og frivillig musikkliv. Ved USN er han særlig knyttet til studieprogram for lærerutdanning og PPU-utdanning for musikklærere.

Anders Rønningen er førsteamanuensis i musikkpedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, og FoU-leder for Norsk kulturskoleråd. Han skrev sin ph.d.-avhandling Det etniske steget om perspektiver på kulturelt mangfold i norske lærebøker i musikk for ungdomsskolen i 2015. Han har jobbet mye med musikk(undervisning), inkludering og kulturelt mangfold og har bodd og arbeidet åtte år på Madagaskar. Han er også utøvende komponist, og musiker – blant annet på bambusharpen valiha.