Kultur for tilpasset opplæring (Heftet)

Forfatter:

Jorun Buli-Holmberg, Kjell Skogen og Sven Nilsen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 176
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202418991
Kategori: Pedagogikk og elevkunnskap
Fag: Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kultur for tilpasset opplæring
Norsk grunnskole skal være en skole for alle - en inkluderende skole.

For at skolen skal lykkes med å møte mangfoldet i elevenes evner og forutsetninger på en god og inkluderende måte, er det ikke nok med den enkelte lærers innsats. Skolen må utvikle en kultur for tilpasset opplæring og spesialundervisning, der personalet samarbeider om å legge til rette for læring for alle elever. I denne boka belyses denne utfordringen med særlig fokus på skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid.
Målgruppe for boka er både lærere og skoleledere, fagpersoner og studenter i pedagogiske og spesialpedagogiske utdanninger. Boka henvender seg også til alle som er opptatt av forholdet mellom intensjoner og praksis når det gjelder fellesskap og tilpasning i skolen.

Til toppen

Forfatter(e)
Jorun Buli-Holmberg har undervisningspraksis fra høyere utdanning og videregående opplæring, samt erfaring fra ledelse av kompetanseutvikling og forskning knyttet til tilpasset opplæring. Hun er forfatter av en rekke fagbøker om tilpasset opplæring og endringsarbeid i tilknytning til realisering av skolereformer.
Sven Nilsen er professor emeritus i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Forskningsinteresser er inkluderende og tilpasset opplæring, sammenhengen mellom ordinær opplæring og spesialundervisning, spesialundervisningens tiltakskjede og IOP.
Kjell Skogen er professor emeritus i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hans forskning, undervisning, veiledning og publisering fokuserer på organisasjon, innovasjon og ledelse i spesialpedagogisk arbeid. Har er eneforfatter og/eller kapittelforfatter av et tyvetalls bøker. De siste 10–15 årene har målgruppen i stor grad vært evnerike barn.