Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer (Heftet)

Forfatter:

Erlend Ellefsen Vinje (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 208
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202516895
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk , Kroppsøving og Lærerutdanning
Fag: Kroppsøving, Pedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer

I denne antologien utforskes mange av de didaktiske utfordringene i kroppsøvingsfaget i skolen. Det legges spesiell vekt på dannelsesaspektet og hva som menes med at kroppsøving er et allmenndannende fag. 

Antologien begynner med en drøfting av gårsdagens, dagens og morgendagens kroppsøvingsfag på bakgrunn av relevant teori. Deretter følger to kapitler som med ulike innfallsvinkler ser på utfordringer knyttet til vurderingsordningen i faget, og ett om fair play-begrepet.

De tre neste kapitlene er viet kroppsøving som dannelsesfag. Det første av dem tar for seg hvordan Klafkis dannelsesteoretiske perspektiv kan knyttes til kroppsøvingsfaget. De to neste handler om hvordan utvikling av dannelsesprosesser kan skje gjennom kampsportundervisning, og tilrettelegging for og gjennomføring av ballspill i undervisningen med utgangspunkt i TGfU- / Teaching Games for Understanding-modellen. Avslutningskapittelet drøfter blant annet hvilken plass forebygging av spiseforstyrrelser bør ha i undervisningen. 

Til toppen

Forfatter(e)
Erlend Ellefsen Vinje jobber som dosent ved Høgskolen i Sørøst-Norge, der både forsknings- og undervisningsarbeid knyttes til fagområdene kroppsøving/idrett og pedagogikk. Han har også en bistilling ved Høgskolen i Oslo og Akershus knyttet til de samme fagområdene. Vinje har syv års erfaring som lektor i grunnskolen og har undervist i blant annet kroppsøving på både mellom- og ungdomstrinn. Vinje har en doktorgrad fra Aalborg universitet og ph.d-programmet «Utdannelse, læring og filosofi». Han har skrevet flere vitenskapelige artikler og står bak flere læremidler i kroppsøvingsfaget, både trykte og digitale. I 2012 mottok han Formidlingsprisen fra Høgskolen i Oslo og Akershus.
Steinar Brattenborg er høgskolelektor og underviser i idrett og kroppsøving ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har lærerutdanning og hovedfag i idrett/kroppsøving og har mange års undervisningserfaring i grunnskole og høgskole.

Berit Engebretsen er universitetslektor i kroppsøving ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun underviser blant annet i profesjonsfag og forskningsinteressen ligger innenfor kroppsøving, kjønn og danning.