KRLE 8-10

KRLE-boka 8-10 Unibok (Nettsted)

Forfatter:

Ragnhild Bakke Waale og Pål Wiik

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2017
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202580827
Kategori: KRLE
Fag: KRLE
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen KRLE-boka 8-10 Unibok

KRLE- boka unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format

KRLE-boka har alt i ett! Eleven har én og samme bok fra 8. til 10. trinn, noe som gir god sammenheng og oversikt. Boka er helt oppdatert i tekst, tallmateriale og bilder.
En rekke ordforklaringer i marg og rikelig med bilder bidrar til forståelse. Språket er lett tilgjengelig og elevnært.Bokas oppbygning gjør den lett å bruke både i KRLE-timer og i prosjektarbeid. Hvert hovedkapittel er delt opp i tre deler, slik at læreren kan velge enten å trinndele stoffet eller å fullføre et tema av gangen. Det vil uansett være en stor fordel at eleven har stoffet samlet på ett sted og kan repetere eller utdype der det er ønskelig. Språk, bildebruk og design vil hjelpe eleven i å tilegne seg kunnskapen.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.

Til toppen

KRLE 8-10
KRLE-boka har alt i ett! Eleven har én og samme bok fra 8. til 10. trinn, noe som gir god sammenheng og oversikt. Boka er helt oppdatert i tekst, tallmateriale og bilder. En rekke ordforklaringer i marg og rikelig med bilder bidrar til forståelse. Språket er lett tilgjengelig og elevnært.

KRLE-boka 8-10 er utviklet til Kunnskapsløftet. Til fagfornyelsen blir KRLE-boka 8-10 erstattet av KRLE 8-10 fra Cappelen Damm.